VTEK laikinai vadovaus Saulius Katuoka
Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) lai­ki­nuo­ju va­do­vu pa­tvir­tin­tas jos na­rys tei­sės pro­fe­so­rius Sau­lius Ka­tuo­ka.

Tokį sprendimą trečiadienį sušauktame posėdyje komisijos nariai priėmė bendru sutarimu, pranešė VTEK.

Iki šiol vyriausias pagal amžių komisijos narys S. Katuoka atsisakydavo imtis pirmininko pareigų dėl sveikatos.

S. Katuoka VTEK nario pareigas eina nuo 2014 metų, į jas buvo teiktas prezidentės Dalios Grybauskaitės.

Iki šiol laikinuoju VTEK pirmininku buvęs Virginijus Kanapinskas šių pareigų atsisakė po to, kai Seimas antradienį nepritarė jo skyrimui nuolatiniu VTEK pirmininku. Šiai įstaigai V. Kanapinskas laikinai vadovavo daugiau nei metus. Prieš pat balsavimą iškelta abejonių, ar teisėtai V. Kanapinskas tapo laikinuoju pirmininku.

VTEK pirmininką iš penkių šios komisijos narių Seimo pirmininko teikimu skiria Seimas. Be S. Katuokos ir V. Kanapinsko, VTEK narių pareigas taip pat eina žurnalistė Dalia Paulauskaitė, teisininkas Edmundas Sakalauskas, istorikas Antanas Šenavičius.

Nuolatinio pirmininko VTEK neturi nuo pernai kovo, kai iš pareigų atsistatydino buvęs VTEK pirmininkas R. Valentukevičius

kilus abejonėms dėl jo veiklos skaidrumo ir gresiant balsavimui dėl nepasitikėjimo Seime.

Pagal įstatymą, kai nėra nuolatinio komisijos pirmininko, jai laikinai vadovauja vyriausias pagal amžių VTEK narys.