VTEK atsisakė pradėti tyrimą dėl savo pirmininko
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė nu­spren­du­si ne­pra­dė­ti ty­ri­mo dėl jos pir­mi­nin­ko Vir­gi­ni­jaus Ka­na­pins­ko in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mo.

Skundą dėl jo elgesio pateikė VTEK Prevencijos skyriaus vedėjas Mindaugas Siaurys, kurį komisija patį ne kartą pripažino pažeidusį įstatymus.

VTEK nagrinėjo portale alfa.lt pateiktą informaciją apie nedeklaruotus V. Kanapinsko ryšius su Lietuvos teisininkų draugijos nariu Juliumi Jasaičiu, kuris yra jo tetos sutuoktinis. Teisininkų draugija abu kartus pateikė antros kadencijos VTEK šiuo metu siekiančio V. Kanapinsko kandidatūrą.

Tuo tarpu V. Kanapinsko teta Genovaitė Jasaitienė dirba padėjėja Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biure. Šis komitetas yra atsakingas parlamentinę VTEK kontrolę.

Savo sprendime VTEK konstatavo, kad V. Kanapinskas yra deklaravęs ryšį su Lietuvos teisininkų draugija. Komisija mano, jog deklaravus ryšį su juridiniu asmeniu, deklaruoti atskirų šio juridinio asmens dalyvių nebūtina.

Tuo tarpu G. Jasaitienė Seimo komitete atlieka technines užduotis, neturi galimybės spręsti klausimų dėl V. Kanapinsko skyrimo į VTEK narius, nurodė komisija.

Ji taip pat pabrėžė, kad tiek V. Kanapinsko teta, tiek jos vyras pagal įstatymus nėra laikomi VTEK pirmininko artimaisiais, todėl toks ryšys pats savaime interesų konflikto nekelia.

Skundą dėl V. Kanapinsko elgesio pateikęs komisijos darbuotojas M. Siaurys spalio pabaigoje buvo jos pripažintas pats pažeidęs įstatymus, nes laiku nedeklaravo interesų.

Tyrimo duomenys rodo, kad M. Siaurys pavėlavo deklaruoti du sandorius su bankais ir sandorį dėl būsto įsigijimo.

VTEK sudaryta komisija, atlikusi tyrimą, dar anksčiau informavo, kad M. Siaurys pats nepaisė etikos reikalavimų, sumenkino dalykinę VTEK reputaciją ir viršijo tarnybinius įgaliojimus, rengdamas išaiškinimą buvusiai Seimo narei „valstietei“ Gretai Kildišienei dėl privačių interesų deklaravimo, dienraščiui „Klaipėda“ pateikdamas išankstinę nuomonę dėl buvusios Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės elgesio, neteisėtai rinkdamas duomenis apie VTEK narius ir darbuotojus. Taip pat – nevykdydamas pareigų, kai privalėjo pateikti su Privačių interesų registro steigimu susijusius dokumentus atsakingoms institucijoms.

Nepaisant pažeidimų, VTEK nurodė, jog tarnybinės nuobaudos jam skirti dėl to neįmanoma, nes pasibaigė jos skyrimo terminas: buvęs VTEK pirmininkas Romas Valentukevičius pavaldinio veiklos netyrė, o atleidus R. Valentukevičių komisijos Prevencijos skyriaus vedėjas daugiau nei penkis mėnesius darbe nebuvo dėl atostogų ar nedarbingumo.