VTEK: aplinkos ministras įstatymo nepažeidė
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) tre­čia­die­nį pa­skel­bė, kad ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Na­vic­kas tin­ka­mai nu­si­ša­li­no nuo spren­di­mų skir­ti par­amą jo bu­vu­siai dar­bo­vie­tei ir įsta­ty­mo nuo­sta­tų ne­pa­žei­dė.

„VTEK neturi teisinio pagrindo teigti, jog K. Navickas būtų nevykdęs pareigos nusišalinti“, – rašoma VTEK pranešime spaudai.

Komisija tyrimo metu vertino aplinkybes, susijusias su Aplinkos ministerijoje tvirtintu lėšų skyrimu buvusios ministro darbovietės viešosios „Baltijos aplinkos forumas“ (BAF) įstaigos projektui.

VTEK nustatė, kad ministras premjerui įteikė rašytinį nusišalinimą nuo klausimų, susijusių su BAF. Pastarasis pavedė šiuos klausimus žemės ūkio ministrui Broniui Markauskui, o šis pasirašė raštus dėl lėšų skyrimo BAF komunikacijos projektui apie saugomų teritorijų tinklą.

Etikos sargai teigia, kad ministras pernai į juos kelis kartus kreipėsi, prašydamas pateikti rekomendacijas.

„VTEK neturi faktinių duomenų, kad aplinkos ministras minėtoje situacijoje būtų dalyvavęs rengiant, svarstant, ar priimat sprendimus, tiesiogiai ir akivaizdžiai susijusius su jo paties privačiais ir buvusio darbdavio interesais“, – rašoma komisijos pranešime spaudai.

BAF numatyta skirti per 3 mln. eurų projektui „Komunikacijos kompanija Natura 2000 tinklo ir gamtos apsaugos populiarinimui Baltijos šalyse taikant ryšio su gamta koncepciją“.

Įvertinusi K. Navicko dalyvavimą BAF iniciatyva surengtoje diskusijoje Šilutės rajone, komisija konstatavo neturinti duomenų, kad ministras renginyje būtų siekęs paveikti kokį nors konkretų sprendimą, kuris galėtų sukelti interesų konfliktą.

Tyrimą VTEK atliko paties K. Navicko prašymu, taip pat Seimo narių konservatorių Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės ir Ingridos Šimonytės bei dienraščio „Kauno diena“ žurnalisto Valdo Kvedaro pranešimų pagrindu.

Tuo pačiu VTEK konstatavo, kad BAF direktorius Žymantas Morkvėnas pažeidė įstatymą, nes laiku nedeklaravo privačių interesų. Jam ši prievolė atsirado dėl to, kad BAF vykdomi projektai yra finansuojami valstybės biudžeto lėšomis.