VTEK aiškinsis keturių viceminstrų elgesį
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja nu­spren­dė aiš­kin­tis, ar ke­tu­ri vi­ce­mi­nis­trai ne­pa­žei­dė įsta­ty­mų, įpa­rei­go­jan­čių lai­ku dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus.

Kaip pranešė VTEK, trečiadienį pradėtas tyrimas dėl finansų viceministrės Miglės Tuskienės, krašto apsaugos viceministrų Vytauto Umbraso ir Giedrimo Jeglinsko bei socialinės apsaugos ir darbo viceministrės Vimos Augienės.

Tyrimus VTEK pradėjo žurnalistės atsiųstos informacijos pagrindu.

Įstatymai numato, jog situacija turėtų būti išsiaiškinta per tris mėnesius.