VTEK aiškinsis, ar vaikams dovanoti milijonai turėjo būti deklaruojami
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) tre­čia­die­nį ver­tins, ar Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis tin­ka­mai dek­la­ra­vo pi­ni­gų do­va­no­ji­mą vai­kams, „Ag­ro­kon­cer­no“ ak­ci­jų pir­ki­mą.

Parlamentaro R. Karbauskio sandorių aplinkybes VTEK aiškinasi po žiniasklaidoje paskelbtos informacijos.

Buvo skelbta, kad politikas dviem savo sūnums padovanojo apie 7 mln. eurų, tačiau dovanojimo sandorių nenurodė privačių interesų deklaracijoje. Etikos sargai taip pat tiria žiniasklaidos informaciją, kad R. Karbauskis galėjo tinkamai nedeklaruoti sandorio, kai už 900 tūkst. eurų pirko jam priklausančio „Agrokoncerno“ akcijų.

Pernai pavasarį VTEK paskelbė, kad R. Karbauskis pažeidė įstatymą, pavėluotai deklaravęs namo statybai Ispanijoje imtą paskolą, taip pat žmonos sandorį perkant automobilį iš jos pačios vadovaujamos Ispanijos įmonės „Corporation Mobiliaria del Baltico“.