VSD kreipėsi į prokuratūrą „dėl neteisėtai paviešintos žvalgybos informacijos“
Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) tre­čia­die­nį krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą dėl ga­li­mai ne­tei­sė­tai pa­vie­šin­tos žval­gy­bos in­for­ma­ci­jos.

VSD atstovė spaudai Aurelija Katkuvienė BNS patvirtino, kad departamentas kreipėsi į teisėsaugą „dėl neteisėtai paviešintos žvalgybos informacijos“ ir detaliau situacijos nekomentavo.

Generalinė prokuratūra BNS nurodė, jog VSD kreipimąsis gautas trečiadienį.

„Patvirtinu, kad yra gautas raštas iš Valstybės saugumo departamento dėl išviešintos žvalgybos informacijos. Prokuratūra išnagrinės pateiktą prašymą ir priims atitinkamą sprendimą“, – sakė prokuratūros atstovė spaudai Elena Martinonienė.

Žiniasklaida šį mėnesį paviešino dalį VSD šalies vadovams bei Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pateiktos informacijos apie verslo įtaką politiniams procesams. Daugiausiai šios informacijos buvo apie koncerną „MG Baltic“.