VSD informacija apie Ramučio Jancevičiaus ryšius menkina pasitikėjimą prokuratūra
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis sa­ko, kad Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) in­for­ma­ci­ja apie tai, kad su kon­cer­no „MG Bal­tic“ va­do­vais glau­džiai bend­ra­dar­bia­vo bu­vęs il­ga­me­tis Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros va­do­vas Ra­mu­tis Jan­ce­vi­čius, men­ki­na pa­si­ti­kė­ji­mą pro­ku­ra­tū­ra.

„Blogai (vertinu – BNS). Pagal tai, kas skamba, tai iš tikrųjų taip neturėtų būti. Dabar, kada atsiverčia tokios kortos, tai mes tikrai menkiname pasitikėjimą valstybės institucijomis, tokiomis kaip prokuratūra. Gerai turbūt tai, kad dabar jis ten nedirba ir neturi įtakos“, – Žinių radijui trečiadienį sakė V. Pranckietis.

Jis tikisi, kad dabar prokuratūroje nėra verslui dirbančių žmonių.

„Aš noriu tikėti, kad gal tai jau yra praeitas etapas ir mes dabar tiriame jau buvusį procesą. Jeigu jis yra dabar, tai aš manau irgi išryškėtų šiuose procesuose ir kiti asmenys, bet kol kas apie dabartinius nėra kalbos“, – teigė V. Pranckietis.

Anot Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pateiktos VSD informacijos, „MG Baltic“ nuolat rinko duomenis apie pokyčius teisėsaugoje, palaikė kontaktus su Generalinės prokuratūros atstovais, Vilniaus ir Kauno apygardų prokurorais.

Departamentas nurodo, kad vienas jų – buvęs Vilniaus apygardos prokuratūros vadovas R. Jancevičius, VSD teigimu, ypač glaudžiai bendradarbiavęs su „MG Baltic“ vadovais.

Generalinė prokuratūra šios informacijos nekomentuoja, kol nebus baigtas parlamentinis tyrimas dėl verslo įtakos politiniams procesams.

„Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu neteisėtą interesų grupių įtaką politinei sistemai ir valstybės institucijoms tiriantis Seimo komitetas dar nėra patvirtinęs ir paviešinęs šio tyrimo išvadų, prokuratūros vadovybė mano, kad bet koks atskirų oficialiai nepatvirtintų epizodų komentavimas būtų skubotas, teisiškai nepagrįstas ir nekorektiškas“, – BNS sakė Generalinės prokuratūros atstovė spaudai Elena Martinonienė.

R. Jancevičius nuo 2016 metų dirba „MG Baltic“ rizikos valdymo vadovu.

Buvęs prokuroras BNS sakė, kad VSD teiginiai apie jo bendradarbiavimą su koncernu yra absurdiški, o darbą „MG Baltic“ jis pasirinko dėl geriausių pasiūlytų darbo sąlygų.