VRK svarstys klausimus dėl Mindaugo Basčio mandato ir „Naisių žemės“
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pir­ma­die­nį svars­tys Min­dau­go Bas­čio pra­šy­mą nu­trauk­ti jo Sei­mo na­rio įga­lio­ji­mus.

Taip pat darbotvarkėje įtrauktas klausimas dėl Naisių bendruomenės leidinio „Naisių žemė“, komisija vertins, ar jo turinys laikytinas politine reklama.

Po žlugusios apkaltos M. Bastys praėjusią savaitę paskelbė paliekantis Seimą savo noru, nes nenori, jog dėl jo kentėtų parlamento darbas.

M. Bastys į parlamentą išrinktas Zanavykų vienmandatėje apygardoje, tad čia turės būti rengiami nauji rinkimai. Apygarda apima Šakius bei kelias Kauno bei Vilkaviškio rajonų apylinkes.

Praėjusią savaitę Seime neužteko balsų panaikinti M. Basčio mandatą dėl jo nuslėptų ryšių su buvusiu KGB darbuotoju.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad parlamentaras savo veiksmais sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją.

Parlamento frakcijos po nepavykusio balsavimo ėmė svaidytis kaltinimais, kas dėl to kaltas. Prie Seimo tuo tarpu įvyko tūkstantinis mitingas, kuriame buvo protestuojama prieš sprendimą palikti M. Basčiui mandatą.