VRK sudarė darbo grupę įvertinti prokurorų medžiagai dėl liberalų
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) ket­vir­ta­die­nį su­da­rė dar­bo gru­pę, ku­ri įver­tins gruo­džio pa­bai­go­je pro­ku­ro­rų per­duo­tą me­džia­gą dėl gal­būt ne­tei­sė­to Li­be­ra­lų są­jū­džio po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mo.

„Vyriausioji rinkimų komisija sudarė darbo grupę, kuriai bus perduota Vilniaus apygardos prokuratūros pateikta ikiteisminio tyrimo medžiagos dalis. Darbo grupė, susipažinusi su medžiaga, parengs išvadą, kurios pagrindu VRK teiks pasiūlymus priimti vienus ar kitus sprendimus“, – BNS sakė VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė.

Prokurorai gruodžio 21 dieną VRK perdavė dalį medžiagos iš ikiteisminio tyrimo dėl koncerno „MG Baltic“ ir kelių partijų politinės korupcijos. Anot teisėsaugos, nustatyta, kad liberalų 2016 metų Seimo rinkimų kampanija iš dalies finansuota „Laisvės studijų centro“ lėšomis.

Tarp šios viešosios įstaigos steigėjų – buvęs Liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis ir jo pavaduotojas Gintaras Steponavičius. Teisėsauga nedetalizavo, kaip šiuo atveju galėjo būti finansuojama Liberalų sąjūdžio rinkimų kampanija, to nenurodė ir L. Matjošaitytė.

VRK vadovė taip pat atsisakė nurodyti, kokio dydžio galbūt neteisėtą paramą gavo liberalai, tik patvirtino, kad ji „tikrai mažesnė nei pirmuoju atveju“.

Prokurorai pernai jau buvo perdavę VRK medžiagą, kad liberalų Seimo rinkimų kampanija galėjo būti neteisėtai finansuojama ir per Taikomosios politikos instituto surengtus mokymus partiečiams. VRK konstatavo, kad per 45 tūkst. eurų kainavę mokymai yra neteisėta nepiniginė auka, o toks pažeidimas pripažintas šiurkščiu. Dėl to liberalai prarado pusmečio dotaciją – 395 tūkst. eurų.

V. Matjošaitytė neprognozuoja, ar liberalams gresia naujos sankcijos. Anot jos, sprendimą dėl šio konkretaus atvejo, gavusi darbo grupės išvadą, VRK tikriausiai priims vasario mėnesį.

Liberalų sąjūdžio pirmininkas Eugenijus Gentvilas anksčiau BNS yra sakęs, kad kaip neteisėtą finansavimą prokurorai galėjo įvertinti už renginio patalpų nuomą sumokėtą sumą, bet jos dydžio tvirtino nežinantis.

Politinės korupcijos byloje prokurorai G. Steponavičiui yra pateikę įtarimus epizode, kai „MG Baltic“ skyrė 15 tūkst. eurų paramą jo paramos fondui ir „Laisvės studijų centrui „. Anot pareigūnų, susitaręs dėl paramos šioms organizacijoms, G. Steponavičius balsavo dėl koncernui naudingų teisės aktų priėmimo.