VRK spręs, ar „Naisių vasaroje“ buvo paslėptos politinės reklamos
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) an­tra­die­nį pla­nuo­ja spręs­ti, ar „vals­tie­čių“ ly­de­riui Ra­mū­nui Kar­baus­kiui pri­klau­san­čio „Ag­ro­kon­cer­no“ fi­nan­suo­ta­me se­ria­le „Nai­sių va­sa­ra“ bu­vo pa­slėp­tos po­li­ti­nės rek­la­mos.

Tris serialo sezonus pažiūrėjusi VRK darbo grupė nutarė, kad atskiri filmo epizodai gali būti laikomi paslėpta politine reklama, bet viso serialo tokiu laikyti negalima, juoba nėra šiurkštaus įstatymo pažeidimo dėl neteisėto finansavimo.

„Darbo grupė konstatuoja, kad nepaisant atskirų epizodų, laikytinų politine reklama, visas serialas negali būti pripažintas politine reklama, juoba, kad nėra nustatyta objektyvių duomenų, jog rinkėjai iki 2016 metų Seimo rinkimų spontaniškai ir masiškai tapatino Pijų (pagrindinį serialo veikėją – BNS) su Ramūnu Karbauskiu, taip pat, kad R. Karbauskis ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga būtų vykdę kampaniją, skirtą susieti, tapatinti ar atpažinti Pijų su R. Karbauskiu, kad serialo tikslas buvo propaguoti R. Karbauskį ir LŽVS, agituoti ar kitaip paveikti rinkėjus balsuoti už „valstiečius“, – rašoma darbo grupės išvadoje.

Darbo grupė vertino penktąjį, šeštąjį ir septintąjį serialo „Naisių vasara“ sezonus. Juose iš viso suskaičiuota apie 2000 sekundžių, kai galėjo būti rodoma paslėpta politinė reklama.

Kaip paslėptą politinę reklamą VRK darbo grupė siūlo vertinti per filmą transliuotą R. Karbauskio kvietimą aplankyti Naisius Šiaulių rajone, keliuose epizodų parodytą „valstiečių“ leidinį „Už žemę ir žmogų“ ir 29 kartus parodytą „Žaliąjį valstiečio kalendorių“ su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) logotipu. Politine reklama darbo grupė siūlo pripažinti ir „Naisių vasaros“ epizodus, susijusius su priklausomybės nuo azartinių lošimų žala, prekybos alkoholiu draudimu. Anot darbo grupės, „kova su girtavimu buvo vienas kertinių LVŽS įvaizdžio per Seimo rinkimus komponentų“.

Tačiau, anot išvados, politinė reklama seriale sudarė labai mažą, palyginti su visų sezonų trukme, laiką, todėl nėra pagrindo „Agrokoncerno“ paramos serialui laikyti nepinigine auka R. Karbauskiui ar LVŽS, taip pat finansavimu per trečiuosius asmenis ir nėra pagrindo konstatuoti šiurkštaus įstatymo pažeidimo.

„Agrokoncernas“ nurodė 2013 – 2016 metais prodiuserinei kompanijai „Videometrai“ už „Naisių vasaros“ filmavimą pervedęs iš viso beveik 332 tūkst. eurų. Kitų serialo rėmėjų „Videometra“ nesutiko atskleisti.

Nustatyta, kad pats Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas rašė serialui scenarijų, asmeniškai dalyvavo jį kuriant.

Darbo grupės nuomone, nuo 2009 metų rodomas serialas neturėjo įtakos 2014 – 2016 metų vykusių eilinių rinkimų rezultatams, o serialo septintajame sezone iš viso nebuvo sąsajų su R. Karbauskiu.

Išvadoje teigiama, kad nepaisant to, jog „Naisių vasara“ rodyta per televizijas, LVŽS rezultatai per savivaldos rinkimus truputį net pablogėjo – nuo 9,76 proc. 2011 metais iki 9,57 proc. 2015 metais.

Apklausus serialo kūrėjus, paaiškėjo, kad aktorių Aurimą Žvinį vaidinti pagrindinį herojų Pijų pasiūlė „Naisių vasaros“ prodiuseris Rolandas Skaisgirys. Jis tvirtino nepastebėjęs, kad aktorius panašus į R. Karbauskį – per atranką aktorius buvo su ūsais ir barzda.

„Visuomenės informavimo priemonėse pateikta nuomonė, kad pagrindinis serialo herojus Pijus yra panašus į LVŽS pirmininką R. Karbauskį ar net yra jo prototipas, yra subjektyvus vertinimas. Darbo grupės nuomone, valstybės politiko ir vaidybinio serialo personažo panašumas savaime negali būti laikomas politine reklama“, – teigiama darbo grupės išvadoje.

Dėl „Naisių vasaros“ VRK skundų sulaukė dar 2016 metais prieš Seimo rinkimus, tačiau jų padaugėjo po rinkimų, kai juos laimėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.

Skundų autoriai prašė įvertinti, ar paslėpta reklama negali būti laikomas filme nuolat rodomas LVŽS simbolis – skrendantis gandras, nors ant jo užrašytas tik serialo pavadinimas, taip pat tai, kad kiekvienos serijos pradžioje buvo parašyta „valstiečių“ lyderio Ramūno Karbauskio pavardė nurodant, jog jis yra filmo mecenatas ir scenarijaus autorius.

Taip pat prašyta nustatyti, ar už serialo kūrimą mokėjus R. Karbauskiui priklausančiam „Agrokoncernui“ nebuvo neteisėtai finansuojama politinė reklama.

Darbo grupės teigimu, serialo ir LVŽS logotipai gerokai skiriasi, o filmo pabaigoje rodytas užrašas, kad R. Karbauskis yra serialo mecenatas ir scenarijus autorius, tėra įprasta informacija.