Vokietijos prezidentas aplankys karius Rukloje
Lie­tu­vo­je su ofi­cia­liu vi­zi­tu vie­šin­tis Vo­kie­ti­jos pre­zi­den­tas Fran­kas Wal­te­ris Stein­meie­ris penk­ta­die­nį ap­lan­kys Ruk­lo­je, Jo­na­vo­je, dis­lo­kuo­tus sa­vo ša­lies ka­rius.

Svečią į Ruklą lydės prezidentė Dalia Grybauskaitė, krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas, pranešė Krašto apsaugos ministerija.

Šiuo metu NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinėje grupėje Lietuvoje dislokuota per 450 Vokietijos, 100 Belgijos, 20 Liuksemburgo, 250 Nyderlandų ir per 200 Norvegijos karių. Bataliono kovinei grupei Lietuvoje vadovauja ir jos pagrindą sudaro jau antros rotacijos Vokietijos kariai.

NATO karius į Lietuvą, Latviją, Estiją ir Lenkiją atsiuntė, reaguodama į Rusijos agresiją Ukrainoje. Maskva teigia, kad NATO veiksmai kelia grėsmę jos saugumui.