Vokietija su 14 šalių, įskaitant Lietuvą, sutarė dėl spartaus migrantų grąžinimo
Vo­kie­ti­jos kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel pla­no iš­spręs­ti mig­ra­ci­jos kri­zės, su ku­ria su­si­dū­rė jos vy­riau­sy­bė, ir iš­veng­ti val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos žlu­gi­mo de­ta­lės šeš­ta­die­nį pa­aiš­kė­jo laiš­ke, skir­ta­me dvie­jų koa­li­ci­jos par­tne­rių ly­de­riams.

Laiške nurodoma, kad A. Merkel pasiekė susitarimą su 14 šalių dėl spartaus prieglobsčio prašytojų, mėginančių patekti į Vokietiją, sugrąžinimą į jų pirminės registracijos šalis. Teigiama, kad tarp šalių, su kuriomis dėl to buvo sutarta, yra ir aršios A. Merkel pabėgėlių politikos kritikės – Vengrija, Lenkija ir Čekija. Prie susitarimo taip pat prisijungė, Belgija, Prancūzija, Danija, Estija, Suomija, Lietuva, Latvija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija ir Švedija.

Šiuo metu į Vokietiją atvykusių migrantų grąžinimas į kitas Europos Sąjungos šalis, kuriose jie pirmiausia buvo registruoti, sudaro tik 15 proc. Pagal naująjį susitarimą, anot A. Merkel, ši dalis turėtų gerokai padidėti.

Toks susitarimas turėtų ypatingai nudžiuginti Vokietijos vidaus reikalų ministrą Horstą Seehoferį, vadovaujantį Krikščionių socialistų sąjungai (CSU) – A. Merkel vadovaujamų krikščionių demokratų (CDU) konservatyvesnei seserinei partijai, rašo dpa.

Platesnis ES prieglobsčio suteikimo susitarimas, kurį Briuselį ES vadovai pasiekė po ilgų derybų, numato sukurti „kontroliuojamus“ migrantų centus, kuriuose jie gyventų, kol būtų nagrinėjami jų prieglobsčio suteikimo prašymai. Pirmiausia tokie centrai būtų įkurti Europoje, o vėliau – Šiaurės Afrikoje.