Vokiečių žurnalistas: dabar net blogiau, negu šaltasis karas
Vo­kie­ti­jos žur­na­lis­tas ir pub­li­cis­tas Bo­ri­sas Reits­chus­te­ris šian­dien tei­gė, kad da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja dėl Ru­si­jos yra net blo­ges­nė, ne­gu šal­to­jo ka­ro lai­kais, kai prieš­in­go­se ideo­lo­gi­nių ba­ri­ka­dų pu­sė­se bu­vo Va­ka­rai ir So­vie­tų Są­jun­ga.

Per Vilniuje vykstančio penktojo „Laisvosios Rusijos forumo“ diskusiją buvo svarstoma, ar nuo pasikėsinimo nunuodyti buvusį šnipą Sergejų Skripalį ir jo dukrą Juliją Solsberyje, Didžiojoje Britanijoje, prasidėjo naujas šaltasis karas. O gal jis tęsiasi nuo 2014 metų, kai Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymą? Kokia tikimybė, kad karas dali pasidaryti „karštuoju“?

Forumo dalyvis iš Vokietijos B. Reitschusteris įsitikinęs, kad „karštasis karas“, deja, jau vyksta Ukrainoje. „Praktiškai kiekvieną dieną iki dabar ten žūsta žmonės“, – sakė jis. Ir pridūrė, kad Vokietijos politikai dar prieš keletą metų nenorėjo pripažinti net to, kad vyksta Šaltasis karas. Tiesiog nenorėjo to matyti.

„Pirma šaltasis karas ir dabartinis labai skiriasi, – teigė žurnalistas. – Tada buvo tam tikros taisyklės, kurių buvo laikomasi. Sovietų Sąjunga buvo orientuota išsaugoti status quo.“ Pasak B. Reitschusterio, Sovietų Sąjunga anais laikais neperžengė sienų Europoje. Turėjo tikslą tiesiog ginti savo tuometes sienas.

„Dabar viskas priešingai, kaip mes matome iš Rusijos veiksmų Ukrainoje, – pažymėjo žurnalistas. – Todėl bijau, kad dabar yra net blogiau, negu šaltasis karas. Ypač todėl, kad šiais laikais Maskva nebežaidžia pagal taisykles.“