VMVT tikrins Dainų šventės dalyvių maistą
Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba po ano­ni­mi­nio skun­do apie Rad­vi­liš­ky­je gal­būt ne­tin­ka­mai ga­mi­na­mą mais­tą Dai­nų šven­tės da­ly­viams ruo­šia­si at­lik­ti pa­ti­kri­ni­mą.

„Yra perduota Šiaulių maisto ir veterinarijos tarnybai atlikti patikrinimą. (...) Kadangi skundas yra anoniminis ir neidentifikuotos konkrečios vietos, patikrinimas nebus trumpas“, – BNS antradienį sakė tarnybos atstovė Jurgita Savickaitė.

Portalas 15min.lt rašė gavę anoniminį vienos Radviliškio mokykloje dirbančios viešosios įstaigos „Brunera“ virėjos laišką, kuriame baiminasi, kad šventės dalyviai apsinuodys paukštienos maltiniu, kuris, anot jos, laikomas ir gabenamas netinkamoje temperatūroje.

Maisto ir veterinarijos tarnybos atstovės duomenimis, dėl Dainų šventėje tiekiamo maitinimo gauti dar keli skundai dėl per mažai maisto porcijų bei maisto kokybės.