VMI tikslina informaciją: Gintautui Kėvišui papildomų mokesčių mokėti nereikėjo
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­tiks­li­no anks­čiau pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją bei nu­ro­dė, kad mo­kes­ti­nio pa­ti­kri­ni­mo me­tu bu­vęs Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) va­do­vas Gin­tau­tas Kė­vi­šas pa­tiks­li­no dek­la­ra­ci­jas, bet jam pa­pil­do­mų mo­kes­čių mo­kė­ti ne­rei­kė­jo.

Inspekcija atsiprašo dėl netiksliai pateiktos informacijos.

„VMI informuoja, kad dėl institucijos darbuotojo techninės klaidos žiniasklaidos priemonėse buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija: publikacijose buvo teigiama, esą G. Kėvišo mokestinio tyrimo metu mokesčių mokėtojas deklaravo ir valstybės biudžetą sumokėjo papildomas mokesčių sumas. VMI pažymi, kad Mokestinio tyrimo metu G. Kėvišas patikslino deklaracijas, tačiau pagal patikslintus deklaracijų duomenis papildomai mokėtinų mokesčių sumų nenustatyta“, – išplatintame pranešime teigia VMI.

Apie pasibaigusi mokestinį tyrimą praėjusią savaitę BNS informavo G. Kėvišo advokatas Gintautas Bartkus. Jis nurodė, kad tyrimo metu nustatyti G. Kėvišo šeimos deklaracijų trūkumai, jie buvo ištaisyti ir dėl jų papildomai mokėtinų mokesčių į biudžetą neatsirado. Jis taip pat nurodė, jog VMI nenustatė jokių su mokesčių mokėjimu susijusių pažeidimų, taip pat nenustatė neteisėtai gautų ar nedeklaruotų pajamų, o visus priklausančius mokesčius jo klientas sumokėjo laiku. VMI detaliau tyrimo nekomentuoja.

Aiškintis dėl G. Kėvišo mokestinių prievolių inspekcija pradėjo pernai kovą, gavusi Lietuvos centro partijos pirmininko, parlamentaro Naglio Puteikio prašymą patikrinti tuomet dar LNOBT vadovavusio G. Kėvišo pajamų ir sukaupto turto pagrįstumą.

G. Kėvišas buvo deklaravęs turtą ir pajamas VMI, tačiau jo deklaracija nebuvo vieša – ją, kaip ir LNOBT sutartį su sūnaus įmone „Riverside music LTD“, G. Kėvišas žadėjo paviešinti, tačiau to nepadarė. Koncertus organizuojančioje „Riverside music LTD“ G. Kėvišas nuo 2010-ųjų dirba konsultantu, jis pajamas iš šios įmonės gavo ir vadovaudamas LNOBT.

VTEK pateiktoje interesų deklaracijoje G. Kėvišas buvo nurodęs, kad be konsultacinės veiklos „Riverside music“ jis nuo 2003-iųjų vadovauja viešosios įstaigos „Vilniaus festivaliai“ kultūros padaliniui. Tarp sandorių G. Kėvišas nurodė 2013-ųjų pabaigoje sūnui Martynui dovanotą butą už 80 tūkst. eurų, taip pat informavo apie 2012-aisiais sudaręs žemės pirkimo sandorį su žiniasklaidos grupės „Lietuvos rytas“ savininku Gedvydu Vainausku už daugiau nei 250 tūkst. eurų. G. Kėvišas, atsižvelgiant į deklaraciją, Lietuvoje yra pasiėmęs ir negrąžinęs 4,1 mln. eurų dydžio paskolą iš „Danske bank“.

63-ejų G. Kėvišas LNOBT vadovavo 15 metų, nuo 2002-ųjų, jis buvo atleistas šį birželį, po virtinės Kultūros ministerijos tyrimų bei juose konstatuotų pažeidimų. Anot ministerijos, komisija, tyrusi galimą G. Kėvišo viešųjų ir privačių interesų konfliktą, konstatavo, kad jis, dirbdamas LNOBT generaliniu direktoriumi, sistemingai painiojo viešuosius ir privačius interesus. Tai, kad G. Kėvišas supainiojo interesus, konstatavo ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Visus jam nepalankius sprendimus, įskaitant ir atleidimą, G. Kėvišas yra apskundęs teismuose.

Naujasis LNOBT vadovas dar neišrinktas.