VLKK patvirtino alternatyvų Gruzijos pavadinimą – Sakartvelas
Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja (VLKK) ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­ti­no al­ter­na­ty­vų Gru­zi­jos pa­va­di­ni­mą – šią ša­lį ga­li­ma va­din­ti ir Sa­kart­ve­las.

Tai BNS pranešė VLKK vadovas Audrys Antanaitis.

Anksčiau jis teigė, kad kartu su naujuoju pavadinimu tvirtinama, jog gruzinų tauta galės būti vadinami kartvelais, visos Gruzijos gyventojai – sakartveliečiai.

Komisija konsultavosi su Gruzijos ambasada, perdavusia ir Gruzijos kalbininkų poziciją.

VLKK dar balandį apsisprendė, kad Gruzija liks oficialus šios valstybės pavadinimas, tačiau bus leidžiamos ir alternatyvos. Pasak A. Antanaičio, alternatyvus variantas bus leidžiamas vartoti ir oficialiuose raštuose.

Naudoti kitą šalies pavadinimą, artimą gruzinų kalbai, prašo Gruzija, sakydama, kad dabartinis yra rusiškas.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija anksčiau buvo išaiškinusi, kad pagrindo keisti Gruzijos pavadinimą lietuvių kalba nėra, nes dabartinė versija turi ilgą vartojimo istoriją ir savitą, prie lietuvių kalbos derančią formą, o autentiško pavadinimo Sakartvelo oficialiai nevartoja jokia Europos Sąjungos valstybė.