Vladimiro Putino inauguraciją stebės Lietuvos laikinasis ambasados reikalų patikėtinis
Lie­tu­va į pir­ma­die­nį vyk­sian­čią Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no inau­gu­ra­ci­ją siun­čia am­ba­sa­dos Mask­vo­je lai­ki­ną­jį rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nį Gied­rių Gal­kaus­ką.

„Inauguracijoje dalyvaus Lietuvos ambasados Maskvoje laikinasis reikalų patikėtinis Giedrius Galkauskas“, – BNS sakė užsienio reikalų ministro atstovė spaudai Rasa Jakilaitienė.

Kvietimą atvykti į renginį iš pradžių gavo ambasadorius Remigijus Motuzas, bet jis negali dalyvauti iškilmėse, nes lydi ministrą Liną Linkevičių per vizitą Uzbekistane.

V. Putinas Rusijos prezidentu perrinktas kovą. Pirmadienį jis oficialiai pradės eiti pareigas ketvirtą apskritai ir antrą iš eilės kadenciją.

2012 metais per V. Putino inauguraciją Lietuvai atstovavo tuometinis ambasadorius Rusijoje Renatas Norkus.