Vilniuje vieši Krymo parlamento atstovai
Pir­ma­die­nį pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis su­si­tiks su Vil­niu­je vie­šin­čiais Kry­mo par­la­men­to – Medž­li­so – at­sto­vais.

Pasak Prezidentūros, susitikimas rengiamas minint ketvirtąsias Krymo aneksijos metines ir siekiant išreikšti politinę paramą.

Vilniuje lankosi Medžliso pirmininko pavaduotojai Akhtemas Chiygozas ir Ilmis Umero.

Po Rusijos aneksijos Krymo totoriai patiria spaudimą, yra persekiojami. Pernai rugsėjį A. Chiygozą Rusijos teismas nuteisė aštuoneriems metams dėl to, kad jis dalyvavo protesto prieš šio regiono prijungimą prie Rusijos.

2014-ųjų vasario 27-ąją Ukrainos Krymo pusiasalyje buvo užimtas pirmasis autonominės Krymo valdžios pastatas. Po mažiau nei mėnesio, nedalyvaujant tarptautiniams stebėtojams, surengtas tarptautinės bendruomenės pasmerktas referendumas, po jo Krymą aneksavo Rusija.

Tų pačių metų balandį karas tarp Ukrainos vyriausybinių pajėgų ir Rusijos remiamų separatistų įsiplieskė Ukrainos rytuose.

2016 metais Rusija uždraudė Medžlisą, apkaltinusi jį ekstremizmu, bet šis sprendimas plačiai smerkiamas kaip politinis susidorojimas.