Vilniuje susitinka Lenkijos ir Baltijos šalių pirmininkai
Penk­ta­die­nį Vil­niu­je su­si­tin­kan­tys Lie­tu­vos, Len­ki­jos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos mi­nis­trai pir­mi­nin­kai ap­tars bend­rus pro­jek­tus, sau­gu­mo klau­si­mus, tei­sės vir­še­ny­bės Len­ki­jo­je rei­ka­lus, pa­pil­do­mą par­amą Ukrai­nai.

Dvišaliame Sauliaus Skvernelio ir Lenkijos premjero Mateuszo Morawieckio susitikime bus kalbama apie elektros tinklų su Europa sinchronizavimo projektą, europinės infrastruktūros projektų „Via Baltika“, „Rail Baltika“, dujų jungties su Lenkija (GIPL) įgyvendinimą.

Be to, bus aptartos iniciatyvos, kaip suaktyvinti bendradarbiavimą visose ūkio srityse, siekiant toliau stiprinti regioninį saugumą.

Taip pat bus aptartos priemonės, skirtos lietuvių ir lenkų tautinių mažumų poreikiams.

Po susitikimo bus pasirašomas Lietuvos ir Lenkijos Energetikos ministerijų susitarimo memorandumas dėl sustiprinto strateginio bendradarbiavimo energetikos srityje.

Trišalis Lietuvos, Latvijos ir Estijos premjerų susitikimas vyks Baltijos ministrų tarybos formatu. Vėliau prie jų prisijungs Lenkijos premjeras – bendrame susitikime, be kita ko, dėmesys bus skiriamas regiono saugumui, rengiantis NATO viršūnių susitikimui, santykiams su Rytų kaimynais, papildomos paramos Ukrainai priemonėms.

Be to, bus pasikeista informacija apie dialogą su Europos Komisija dėl teisės viršenybės Lenkijoje vertinimo. Šiemet ES šalims gali tekti spręsti, ar imtis sankcijų prieš Lenkiją dėl teismų reformos. Diplomatų teigimu, labiausiai tikėtina, kad Lietuva tokiame balsavime susilaikytų.