Vilniuje perskaityti prie valstybės kūrimo prisidėjusių moterų vardai
Šeš­ta­die­nį Vil­niu­je, prie Sig­na­ta­rų na­mų, pers­kai­ty­ti šim­tas prie vals­ty­bės kū­ri­mo pri­si­dė­ju­sių, ta­čiau re­tai pri­si­me­na­mų mo­te­rų var­dų – knyg­ne­šių, li­te­ra­čių, moks­lo dak­ta­rių, žy­dų gel­bė­to­jų, ak­to­rių, ki­tų.

Per renginį visuomenei taip pat buvo pristatytas vasario 17 dienos aktas, kviečiantis kurti demokratišką valstybę, kurioje visos grupės turėtų galimybę lygiavertiškai dalyvauti valstybės gyvenime, pranešė Lietuvos žmogaus teisių centras.

1918 metų vasario 17 dieną įvyko pirmoji protesto akcija nepriklausomybę ką tik paskelbusioje Lietuvoje.

Kaip teigia moterų judėjimus tyrinėjanti prof. Virginija Jurėnienė, į ją susirinko tūkstantinė minia ir priėmė peticiją, reikalavusią į Lietuvos Tarybą įtraukti moteris.

Šeštadienį nuo vidurdienio Nacionalinėje galerijoje Vilniuje taip pat vyko konferencija „Emancipacijos diskursai nepriklausomoje Lietuvoje: klimato kaita“.