Vilniaus socialdemokratai pasisako už traukimąsi iš koalicijos
Vil­niaus so­cial­de­mo­kra­tai ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą nu­bal­sa­vo, kad par­ti­ja trauk­tų­si iš koa­li­ci­jos su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga. Sos­ti­nės sky­rius yra di­džiau­sias Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je.

„Vilniaus skyriuje vyko diskusija, buvo išklausyti visi argumentai. Kadangi vienas tarybos narys pareikalavo slapto balsavimo, trečdalis tam pritarė, įvyko slaptas balsavimas. Ir turime rezultatą – trauktis iš koalicijos“, – penktadienį BNS sakė laikinoji LSDP Vilniaus skyriaus vadovė Auksė Kontrimienė.

Jos duomenimis, už išėjimą iš koalicijos balsavo 49 skyriaus tarybos nariai, 25 buvo už koalicinės sutarties persvarstymą, 13 norėtų likti valdžioje.

Šiuo metu vyksta Socialdemokratų partijos skyrių apklausa dėl koalicijos su „valstiečiais“ ateities. Apklausa turi baigtis rugsėjo 20 dieną, o sprendimą priims partijos taryba, posėdis planuojamas 23 dieną. Savo nuomonę yra pareiškę apie pusšimtis LSDP skyrių: 36 iš jų siūlo trauktis iš koalicijos, septyni siūlo joje likti, dar šeši skyriai ragina rengti naujas derybas dėl koalicinės sutarties.

LSDP turi 60 skyrių.

Tuo metu dauguma – 13 iš 19 – Socialdemokratų frakcijos narių nenori palikti koalicijos.

Seimo socialdemokratai šiuo metu rengia susitarimą su parlamento „valstiečiais“ dėl bendro darbo. LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas šią iniciatyvą pavadino akibrokštu.