Vilniaus oro uoste per patikrinimą rasta išardyta tariama granata
15 val. 27 min. Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas ga­vo pra­ne­ši­mą, kad iš Vil­niaus į Stok­hol­mą ke­ti­nu­sio skris­ti Nor­ve­gi­jos pi­lie­čio (gim. 1955 m.) ba­ga­že, jį pa­ti­kri­nant prieš įlai­pi­ni­mą į or­lai­vį, ap­tik­tas į dvi da­lis iš­ar­dy­tas daik­tas (sprog­dik­lis at­skir­tas nuo kor­pu­so), pa­na­šus į ran­ki­nę gra­na­tą.

15 val. 59 min. operatyvins planas SKYDAS atšauktas, granata pasirodė esanti nepavojinga – be sprogstamojo užtaiso.

Buvo paskelbtas planas SKYDAS, tačiau iš oro uosto pastato žmonės nėra išvedami, skrydžiai nėra ribojami. Į įvykio vietą atvyko specialiosios tarnybos, rašoma pranešime spaudai.