Vilniaus liberalai nutraukia koaliciją su konservatoriais
Vil­niaus li­be­ra­lai ap­sisp­ren­dė ne­be­tęs­ti dar­bo val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je su kon­ser­va­to­riais bei ža­da for­muo­ti nau­ją dau­gu­mą.

Liberalų sąjūdžio pranešime nurodoma, kad toks sprendimas priimtas pirmadienį per Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Liberalų frakcijos bei šios partijos Vilniaus skyriaus prezidiumo narių posėdį.

„Siekiant greitesnių bei efektyvesnių sprendimų Vilniuje, stabdomas bendradarbiavimas su konservatorių frakcija“, – teigiama pranešime.