Viktoro Janukovyčiaus byloje siekia apklausti Petrą Vaitiekūną
Vals­ty­bės iš­da­vys­te kal­ti­na­mo bu­vu­sio Ukrai­nos pre­zi­den­to Vik­to­ro Ja­nu­ko­vy­čiaus ad­vo­ka­tai ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė no­rin­tys teis­me apk­laus­ti dau­gy­bę už­sie­nio po­li­ti­kų ir dip­lo­ma­tų, tarp jų – bu­vu­sį Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rių Ki­je­ve Pe­trą Vai­tie­kū­ną.

Tai jie pareiškė Kijevo teismui pateikę savo liudytojų sąrašo antrą dalį, pranešė naujienų agentūra „Interfax“.

Kelių dešimtmečių diplomatinę patirtį turintis P. Vaitiekūnas Lietuvos ambasadoriumi Ukrainoje dirbo 2010–2014 metais.

Jis Lietuvai atstovavo Ukrainoje 2013 ir 2014 metų sandūroje vykstant proeuropietiškiems gatvės protestams, po kurių V. Janukovyčius pabėgo iš savo vadovaujamos šalies.

Buvusiam Ukrainos prezidentui pateikti kaltinimai yra susiję su elgesiu Maidano protestų metu, taip pat su po jo nuvertimo susijusia Rusijos įvykdyta Krymo aneksija ir numanoma parama separatistams šalies rytuose.

Diplomatinę karjerą 2015 metais baigęs P. Vaitiekūnas 1992–1993 metais yra dirbęs Seimo pirmininko konsultantu, 1993–1998 metais – tuometinio prezidento Algirdo Brazausko referentu užsienio politikos klausimais, 1999–2004 metais buvo ambasadoriumi Latvijoje, 2005–2006 metais – ambasadoriumi Baltarusijoje.

62 metų Nepriklausomybės Akto signataras 2006–2008 metais ėjo užsienio reikalų ministro pareigas.

Buvusio Ukrainos prezidento advokatai be P. Vaitiekūno pageidauja apklausti buvusius Vokietijos, Lenkijos ir Prancūzijos diplomatijos vadovus Franką-Walterį Steinmeierį (Franką Valterį Šteinmejerį), Radoslawą Sikorskį (Radoslavą Sikorskį) ir Laurent'ą Fabiusą (Loraną Fabijusą), buvusią Europos Sąjungos vyriausiosios užsienio reikalų ir saugumo politikos įgaliotinę Catherine Ashton (Ketrin Ašton).

Eksprezidento teisininkai tvirtina, kad buvę Vokietijos, Lenkijos ir Prancūzijos užsienio reikalų ministrai gali, be kita ko, papasakoti apie 2014 metų vasario 21 dieną vykusio susitarimo dėl krizės Ukrainoje sureguliavimo pasirašymo aplinkybes, nes patys ten dalyvavo.

Advokatai tvirtina, kad C. Ashton apklausti reikia, nes per Maidano revoliuciją ji bendravo su opozicijos atstovais, kurie vėliau pateko į naują Ukrainos vyriausybę. Dėl tos pačios priežasties jie nori apklausti ir buvusį Estijos užsienio reikalų ministrą Urmą Paetą.