Viktoras Pranckietis: žmonių išreikšta nuomonė dėl Lukiškių – reikšminga
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis ne­pri­ta­ria gru­pės par­la­men­ta­rų ini­cia­ty­vai įsta­ty­mu įpa­rei­go­ti Vil­niaus Lu­kiš­kių aikš­tė­je pa­sta­ty­ti Vy­čio pa­mink­lą ir ra­gi­na šiuo me­tu su­stab­dy­ti dis­ku­si­jas, kol eks­per­tai ne­įver­tins ga­li­my­bių pa­sta­ty­ti kon­kur­są lai­mė­ju­sį mo­nu­men­tą, pri­me­nan­tį kal­vą ir par­ti­za­nų bun­ke­rį.

„Šiuo metu turėtume padaryti pauzę, palaukti, kol bus vyriausybinės komisijos išvados, kuri sprendžia dėl reljefo (...). Čia ne įstatymai turėtų spręsti, visuomenės nuomonė yra labai reikšmingas dalykas“, – Žinių radijui trečiadienį sakė V. Pranckietis.

Vyriausybinė komisija vertina, ar skulptoriaus Andriaus Labašausko projektas, numatantis įrengti simbolinę kalvą, gali būti suderinamas su paveldosaugininkų reikalavimu išlaikyti lygų aikštės reljefą.

Seimas antradienį po pirmosios stadijos – pateikimo – pritarė įstatymo projektui, kuris įtvirtintų, jog aikštėje turi būti „istorinį Lietuvos laisvės kovų simbolį Vytį vaizduojantis monumentas“. Šį įstatymą priimti siūlo per 40 Seimo narių, daugiausiai tai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, „Tvarkos ir teisingumo“ atstovai.

Kad įstatymas būtų priimtas, už projektą Seimas turi nubalsuoti dar du kartus – svarstymo ir priėmimo stadijose. Priėmimui reikalingas 71 parlamentaro kvorumas.