Viktoras Pranckietis: „valstiečiai“ gali pasirašyti susitarimą su LLRA
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis sa­ko, kad val­dan­tie­ji „vals­tie­čiai“ ga­li pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mą dėl koa­li­ci­jos su Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos– Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­ja.

„Tai yra vienas iš kelių. Gali būti, jeigu to reikės. Manau, kad Lenkų rinkimų akcija yra vienas iš kandidatų, su kuriuo galėtume kalbėtis“, – Žinių radijui trečiadienį sakė V.Pranckietis.

V.Pranckietis tikino, kad grupei socialdemokratų nusprendus nesitraukti į opoziciją, valdančioji dauguma išlieka, bet kokia ji yra paaiškės „po pirmojo svarbaus balsavimo“.

Šeštadienį Socialdemokratų partijos taryba nutarė pasitraukti iš valdančiosios koalicijos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Nepritardama šiam sprendimui, sekmadienį Seimo Socialdemokratų frakcija pasirašė susitarimą su „valstiečiais“ dėl frakcijų koalicijos sudarymo.

V.Pranckietis trečiadienį sakė, kad šis susitarimas sekmadienį buvo sudarytas jo iniciatyva: „Aš dalyvavau, aš ir sukviečiau“.