Viktoras Pranckietis: Sąjūdis išjudino nepajudinamą, sukūrė stebuklą
Prieš 30 me­tų įkur­tas Lie­tu­vos per­sit­var­ky­mo są­jū­dis su­pur­tė, at­ro­do, ne­su­pur­to­mą dik­ta­tū­rą ir su­kū­rė ste­buk­lą, tei­gia Sei­mo pir­mi­nin­kas.

„Tikėjome, kad laimėsime, bet jei ir nelaimėsime – laisvės sėkla bus pasėta ir vieną dieną išdygs, kaip sudygo didžiųjų sukilimų metu, nepriklausomybės aušroje ir rezistencijos pradžioje. Ir mums pavyko. Sąjūdis supurtė nesupurtomą, išjudino nepajudinamą, sukūrė stebuklą“, – pirmadienį Seime per iškilmingą minėjimą kalbėjo Viktoras Pranckietis.

Jis pabrėžė, kad žmonės ir jų įvairovė yra visa ko pagrindas.

„Tolerancija ir pagarba kitokiai nuomonei – aukštos politinės kultūros ženklai, kurių šiandien, deja, kartais stokojama“, – kalbėjo parlamento vadovas.

„Turime nuolatos, tiek pozicija, tiek opozicija, įsiklausyti ir ieškoti kompromisų, priimti kritiką ir mokytis iš klaidų“, – akcentavo jis.

Lietuvos persitvarkymo sąjūdis įkurtas 1988 metų birželio 3 dieną. Tuomet Lietuvos mokslų akademijos salėje Vilniuje įvyko Sąjūdžio iniciatyvinės grupės susirinkimas. Šią grupę sudarė 35 žymūs Lietuvos mokslo ir meno žmonės.

Steigiamasis organizacijos suvažiavimas įvyko 1988 metų spalio 22–23 dienomis.

Šis visuomeninis judėjimas siekė ir įgyvendino Lietuvos valstybingumo atkūrimą 1990 metais.