Viktoras Pranckietis: Kinijos investicijos Lietuvos saugumui rūpesčių nekels
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis ma­no, kad Ki­ni­jos in­ves­ti­ci­jos ne­kel­tų prob­le­mų Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ir pa­dė­tų ša­lies eko­no­mi­kos plė­trai.

„Ne, nesusiję“, – trečiadienį interviu Žinių radijui, atsakydamas į klausimą, ar Kinijos investicijos nekelia grėsmės Lietuvos nacionaliniams saugumui, teigė V. Pranckietis.

Jis praėjusią savaitę viešėjo Kinijoje, kur susitiko su šalies prezidentu Xi Jinpingu ir kartu su kitais Baltijos bei Šiaurės šalių parlamento pirmininkais diskutavo apie Kinijos „vienos juostos, vieno kelio“ iniciatyvą, kuria siekiama užmegzti glaudesnius ryšius su Europos, Azijos ir Afrikos šalimis.

Anot V. Pranckiečio, Kinijos investicijos yra svarbios Lietuvos ekonomikai, o visi sprendimai dėl jų būtų priimami Vyriausybėje.

„Aš manau, kad jų ekonomika yra labai svarbi ir mes nesiskaityti negalime, mums yra svarbios Lietuvoje jų investicijos. Kiek tos investicijos turi pasiekti? Yra kalbama apie išorinį uostą, kad jis turėtų priklausyti, kiek procentų akcijų. Viskas turėtų būti sprendžiama Vyriausybės lygyje po to, kai bus sutarta, o dabar ieškome kelių“, – teigė V. Pranckietis.

Seimo pirmininkas patikino, jog Kinijos investicijos būtų tikrinamos, kaip ir bet kokios kitos investicijos į Lietuvą: „Žinoma, be abejo, nuosekliai viskas, kaip ir visada, vyksta.“

Jis pridūrė, kad Kinijos investicijos galėtų pagyvinti Lietuvos transporto sektorių.

„Kinai nori „viena juosta, vienas kelias“ vystyti prekybinę liniją ir mes nenorėtume likti nuošalyje, nes mūsų transporto sektorius yra Kinijai patrauklus, o mums transporto sektorių išnaudoti taip pat yra labai naudinga“, – sakė Seimo pirmininkas.

Praėjusią savaitę užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius kalbėjo, kad Lietuvai gali būti naudingos Kinijos investicijos, tačiau jas reikia vertinti tiek ekonominiu, tiek nacionalinio saugumo požiūriu. Be to, strateginius šalies objektus turi kontroliuoti valstybė.

Žinių radijo paklaustas, ar Lietuva rizikuoja atsidurti „Kinijos kišenėje“, ministras atsakė, kad rizika prarasti investicijų kontrolę išlieka, jeigu „požiūris nebus subalansuotas“. Dabartinius Lietuvos santykius su Kinija tądien L. Linkevičius vertino kaip gerus ir pragmatiškus.

Praėjusių metų viduryje Europos Sąjungos (ES) vadovai pavedė Europos Komisijai išanalizuoti galimybę atidžiau tikrinti investicijas iš trečiųjų šalių, pirmiausia Kinijos.

Lietuvos diplomatai mano, kad ši iniciatyva gali padėti sustiprinti ES šalių nacionalinį saugumą, bet kritikai perspėja, kad prancūzų iniciatyva gali skatinti protekcionizmą ir pakirsti laisvos prekybos principus.