Viktoras Pranckietis: ieškosime būdų, kaip gauti duomenis iš LRT
Ne­pa­teik­da­mas vi­sų pra­šo­mų duo­me­nų apie sa­vo veik­lą vi­suo­me­ni­nis trans­liuo­to­jas LRT el­gia­si ne­pa­gar­biai, bus ieš­ko­ma bū­dų, kaip su­ži­no­ti pra­šo­mą in­for­ma­ci­ją, sa­ko Sei­mo pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

„Įstatyminė bazė yra tokia, kad gali elgtis nepagarbiai su Seimu. Matyt, įstatyminė bazė yra neteisinga. Sudarytos išskirtinės sąlygos“, – trečiadienį Žinių radijui sakė parlamento vadovas.

Jis teigė, kad Seimas LRT veikloje nori skaidrumo, todėl dės visas pastangas, kad gautų prašomus duomenis.

„Ieškosime būdų, kaip paprašyti tų duomenų iki pabaigos, kad jie būtų paskelbti“, – teigė V. Pranckietis.

Seimo nariai LRT tarybai jau yra parašę du raštus su klausimais apie darbuotojų atlyginimus, viešuosius pirkimus ir santykius su prodiuserinėmis kompanijomis. Lapkritį klausimus pateikė 66 Seimo nariai, gruodį papildomų klausimų LRT turėjo 80 Seimo narių.

Parlamentarai teigia, kad juos domina išskirtinai finansinė bei administracinė situacija LRT ir LRT, kaip valstybės biudžeto finansuojamos viešosios įstaigos veiklos skaidrumas. Tuo metu LRT Taryba teigia negalinti pateikti visų prašomų duomenų, nes sutartys su prodiuserinėmis kompanijomis yra konfidencialios.

Pirmadienį LRT išplatino Europos transliuotojų sąjungos pareiškimą, kad Lietuvos radijo ir televizijos išlaidų detalių paviešinimas gali neigiamai paveikti jos poziciją komercinėse derybose, o Seimo narių prašymas atskleisti konfidencialią informaciją kelia susirūpinimą dėl redakcinio nepriklausomumo ir LRT autonomijos.