Viktoras Pranckietis: Artūro Skardžiaus klausimas – nepabaigtas
Sei­mui nu­spren­dus dėl ga­li­mų in­te­re­sų konf­lik­to ne­per­kel­ti Ar­tū­ro Skar­džiaus į Ap­lin­kos ko­mi­te­tą ir šiam pa­si­li­kus Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te, dėl su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis ap­gai­les­tau­ja. 

„Aš (šią situaciją) vertinu kaip nepabaigtą išspręsti situaciją, nes tai buvo geras Seimo noras (...), kad nebūtų A. Skardžiaus Ekonomikos komitete“, – žurnalistams sakė Seimo pirmininkas.

A. Skardžiaus frakcija nusprendė deleguoti jį į Aplinkos apsaugos komitetą, kai politikas pasitraukė iš Seimo Energetikos komisijos.

Tai socialdemokratas padarė parlamento Antikorupcijos komisijai nustačius, kad jis turi interesų atsinaujinančių išteklių energetikoje ir teikdamas įstatymų pataisas galėjo pažeisti viešuosius ir privačius interesus.

Kol Seimas neperkėlė A. Skardžiaus į kitą komitetą, jis lieka Ekonomikos komitete.

Kritikai teigia, kad A. Skardžiui kiltų interesų konfliktas ir Aplinkos apsaugos komitete, nes ten sprendžiami su atsinaujinančia energetika susiję klausimai.

V. Pranckietis tvirtino, jog interesų turi kiekvienas politikas.

„Tada Švietimo ir mokslo komitete yra visi žmonės, kurie baigė universitetus. Jeigu taip galvosime, kad kažkas kažkur susijęs, tai su kuo jis tada nesusijęs?“, – kalbėjo Seimo pirmininkas.

Pasak jo, dirbdamas Aplinkos apsaugos komitete A. Skardžius galėtų nusišalinti nuo atsinaujinančios energetikos klausimų.

„Tai yra Seimo narys, kuris privalo būti kokiame nors komitete“, – kalbėjo V. Pranckietis.

Specialiųjų tyrimų tarnyba yra pareiškusi, kad A. Skardžiaus teiktos pataisos dėl atsinaujinančių išteklių galėjo sudaryti išimtines sąlygas mažųjų saulės bei vėjo elektrinių savininkams.