Vigilijus Sadauskas: KTU rektorius Petras Baršauskas į vieną klausimą ras galimybę atsakyti
Iš­va­dą dėl Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) rek­to­riaus Pe­tro Bar­šaus­ko mo­nog­ra­fi­jos aka­de­mi­nės eti­kos ir pro­ce­dū­rų kon­tro­lie­rius Vi­gi­li­jus Sa­daus­kas ža­da pa­teik­ti ar­ti­miau­siu me­tu, ta­čiau dar no­ri gy­vai su­si­tik­ti su jos au­to­riu­mi.

„Aš tikiuosi, jei šiandien nesulaukiame P.Baršausko, parašome paskutinį kreipimąsi, kad atvyktų arba mane priimtų. Manau, žmogus į vieną klausimą ras galimybę atsakyti. Aš ir telefonu galiu paskambinti, paprašyti, kad žmogus atsakytų, ar tikrai jis parašė tą monografiją“, – pirmadienį žurnalistams Seime sakė V.Sadauskas.

„O toliau jau techninis darbas, mes palyginimus visus esame atlikę, kas reikalinga, ir priimti sprendimą tikrai bus nesudėtinga. Per savaitę, jei pavyksta gauti bet kokį atsakymą iš pono P.Baršausko, mes tai padarome“, – sakė kontrolierius.

Pasak V.Sadausko, jis nori KTU rektoriaus paklausti vienintelį klausimą – ar P.Baršauskas pats rašė tiriamą monografiją. P.Baršauskas anksčiau kviečiamas neatvyko pas akademinės etikos kontrolierių teigdamas, kad su jo vadovaujama tarnyba norėtų bendrauti raštu.

KTU paskelbė poziciją, kad kviesdamas rektorių kontrolierius nenurodo, koks teisės aktas suteikia teisę „primygtinai reikalauti atvykti į tarnybą ir teikti paaiškinimus žodžiu, atsisakant priimti paaiškinimus raštu“.

„Toks kategoriškas atsisakymas priimti paaiškinimus raštu, akivaizdžiai pažeis Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatuose nurodytus principus ir nulems neteisingo, šališko sprendimo priėmimą“, – paskelbtame pareiškime teigė universitetas.

Tyrimo eigą dėl galimo plagiato P.Baršausko habilitaciniame darbe pirmadienį Seime su kontrolieriumi aptarė parlamento pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius šiuo metu tiria skundą dėl galimų plagijavimo atvejų KTU rektoriaus habilitaciniame darbe. Skundą Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai pateikė buvęs Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Algirdas Avižienis. Jo teigimu, P.Baršausko monografijoje yra daugybė plagijavimo atvejų.

P.Baršauskas jam metamus kaltinimus neigia ir tikina, kad jo darbe būta techninių klaidų. KTU Akademinės etikos kolegija po automatinio P.Baršausko publikacijos patikrinimo paskelbė, kad monografijoje esama citavimo problemų, tačiau plagiato nėra. Kadenciją baigusi taryba pareiškė nerekomenduojanti rektoriui atsistatydinti.