Vida Čigriejienė: „Mykolai, eik iš Seimo“
Bu­vu­si Sei­mo na­rė eks­kon­ser­va­to­rė Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė sa­ko ga­lin­ti įsi­vaiz­duo­ti, kad tai, kuo kal­ti­na­mas par­la­men­ta­ras My­ko­las Ma­jaus­kas, iš tie­sų ga­lė­jo vyk­ti. To­kias prie­lai­das, anot bu­vu­sios po­li­ti­kės, lei­džia da­ry­ti jos il­ga­me­tė aku­še­rės gi­ne­ko­lo­gės dar­bo pa­tir­tis.

„Nėra dūmų be ugnies. Paprastai tai, kas atkakliai neigiama, vėliau pasirodo esant tiesa. Manyčiau, kad toks įvykis iš tiesų buvo ir mergina nemelavo“, – LŽ portalui sakė V. M. Čigriejienė. Jos nuomone, po tokių kaltinimų reikia turėti drąsos prisipažinti, o ne kaltinti kitus. „Mielas Mykolai, prisipažink. Visiems bus lengviau. O iš Seimo tu turi pasitraukti“, – sakė buvusi politikė. Ji taip pat mano, kad M. Majauskas turėtų palikti ir partiją – Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus (TS-LKD). „Nesistebiu tuo, kas darosi partijoje, manau, tai tęsis ir toliau. Jaunimas, kuris taip aistringai kalbėjo apie moralę, pareigą, smerkė seksualinę prievartą, deklaravo skaidrumą ir demonstravo baltas birštines, elgiasi nederamai. Tai nedera su partijos moraliniais principais“, – kalbėjo V. M. Čigriejienė.

Buvusi parlamentarė prisipažino, kad jai liūdna matyti, kas dabar vyksta TS-LKD. „Nesigailiu, kad palikau partiją“, – tikino V. M. Čigriejienė. Ji pasidžiaugė buvusi teisi dėl Tado Langaičio, su kuriuo per Seimo rinkimus varžėsi vienoje Kauno Panemunės-Šančių rinkimų apygardoje. Šis buvo TS-LKD atstovas, V. M. Čigriejienė, netekusi partijos paramos, kandidatavo savarankiškai ir pralaimėjo. Per rinkimų kampaniją V. M. Čigriejienė skundėsi dėl negarbingos konkurento kovos, abejojo jo padorumu ir kompetencija. Konservatorius tokį nepasitenkinimą aiškino įžeistomis veteranės ambicijomis. Prieš savaitę dėl pakankamai keistų, kai kurių politikų akimis, priežasčių T. Langaičiui atsisakius Seimo nario mandato, TS-LKD patriarchas Vytautas Landsbergis pareiškė, kad T. Langaitis „atėjo nešvariai“ ir negali likti partijoje. „Vytauto Landsbergio pasisakymas visus tuometinius mano nuogąstavimus tik patvirtino“, – teigė V. M. Čigriejienė.

V. M. Čigriejienė TS-LKD paliko 2016 metų birželį. Išeidama ji paskelbė pareiškimą, kuriame išdėstė savo požiūrį į TS-LKD vykstančius procesus. Jos teigimu, „šioje partijoje įsigalėjo „vadizmas“: kiekvienas žingsnis turi būti derinamas su viršesniu, kiekvienas poelgis vertinamas pagal dogmatines taisykles, pagarba žmogui, jo nuomonei, čia tarsi pranyksta, tolerancijos su žiburiu neaptiksite“. Politikė aiškino, kad galutinai sprendimas palikti partiją subrendo, kai TS-LKD priežiūros komitetas V. M. Čigriejienę ir jos kolegą Arimantą Dumčių nutarė nubausti už tai, kad šie, nepaklusę frakcijos valiai, su valdančiaisiais Seimo salėje liko giedoti valstybės himną.

Seimo narė savo pareiškime tuomet negailėjo kritikos ir jaunajai konservatorių komandai, kuri esą „savo pažadus Lietuvai stiprinti ekonomiką supranta tik ėjimu per galvas vardan posto, vardan patekimo į Seimą, nesuvokiant, kad Seimo darbas yra įstatymų leidyba, o ne darbo birža“.