Vida Ačienė prašosi suspenduojama
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos at­sto­vė Vi­da Ačie­nė pra­šo par­la­men­to val­dy­bos su­spen­duo­ti jos dar­bą Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jo­je, kol iš­va­das dėl jos pa­teiks Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba ir Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK).

„Esu įsitikinusi, kad mano laikinas nusišalinimas nuo darbo Seimo Antikorupcijos komisijos veikloje visuomenei neleis abejoti STT ir VTEK atliekamų tyrimų objektyvumu, taip pat nekels abejonių dėl Seimo Antikorupcijos komisijos sudėties teisėtumo“, – sako pareiškimą paskelbusi V. Ačienė.

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, reaguodamas į Raseinių rajone leidžiamo laikraščio „Alio, Raseiniai“ publikaciją, praėjusią savaitę kreipėsi į STT bei VTEK dėl V. Ačienės interesų bei galimybės gauti slaptą informaciją.

Raseinių krašto laikraštis „Alio, Raseiniai“ lapkričio 30 dieną publikavo rašinį „Mažame rajone didelio masto korupcija“ apie savivaldybės atliekamus pirkimus. Publikacijoje teigiama, kad viešieji pirkimai skaidomi į mažos vertės pirkimus, kad būtų galima taikyti paprastesnes procedūras, o šiuos pirkimus laimi su savivaldybės administracijos direktoriumi Remigijumi Aču ar kitais valdžios atstovais galbūt susijusios bendrovės.

Kaip vienas iš galbūt neskaidrių pirkimų laikraštyje nurodytas paslaugos pirkimas nugriauti medinį namą. Šį užsakymą gavo Tauragės bendrovė „Argimetas“, bet subrangovu tapo įmonė „Agrorema“. Šiai vadovauja R. Ačo svainis (V. Ačienės sesers vyras) Orestas Jankauskas. Rašinyje abejojama, ar saviems laimint pirkimus nebuvo nepagrįstai padidinamos darbų kainos.

V. Ačienė šią publikaciją vertina kaip šmeižtą ir dėl jos kreipėsi į žurnalistų etikos inspektorių ir Lietuvos visuomenės informavimo etikos komisiją.

„Atsižvelgdama į tai, kad buvau be jokio faktinio pagrindo apkaltinta daranti nusikaltimus, o tai peržengia bet kokias leistinas kritikos (net ir viešo asmens) ribas, savo garbę ir orumą ginsiu teisme“, – teigia V. Ačienė.

Ji yra Seimo Biudžeto ir finansų komiteto bei Antikorupcijos komisijos narė.