VDA etikos sargai: Gintautas Trimakas pažeidė etikos normas
Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos (VDA) dės­ty­to­jas, fo­tog­ra­fas Gin­tau­tas Tri­ma­kas, ban­dy­da­mas už­megz­ti ne­aka­de­mi­nius san­ty­kius su stu­den­tė­mis, pa­žei­dė šios aukš­to­sios mo­kyk­los eti­kos nor­mas, kons­ta­ta­vo VDA Se­na­to eti­kos ko­mi­te­tas.

Komiteto pirmininkas architektas Marius Šaliamoras žurnalistams pirmadienį teigė, kad sprendimą dėl nuobaudos priims Senatas ir rektorius, tačiau dėstytojas greičiausiais turėtų gauti arba griežtą papeikimą, arba būti atleistas.

Nacionalinės premijos laureatas G. Trimakas viešojoje erdvėje apkaltintas nederamu seksualiniu elgesiu su studentėmis, tačiau, kaip pažymi Etikos komiteto pirmininkas architektas Marius Šaliamoras, informacija apei G. Trimaką nėra vienareikšmė.

„Dabar turime jo atsakymą, turime kelių studenčių komentarus, turime visą didelį raštą studentų, kurie komentuoja G. Trimaką iš kitos pusės – kaip itin taktišką dėstytoją. Taip pat turime vieną atvejį, kai paaiškėjo, kad viena studentė, kerštaudama kitai studentei, jos vardu parašė skundą dėl G. Trimako. Tai turime daug visokių dalykų“, – BNS sakė M. Šaliamoras.

Kartu jis pabrėžė, kad nepalankios informacijos apie G. Trimaką negalima lyginti su tuo, kas paliudyta apie dabar jau buvusį dėstytoją tapytoją Joną Gasiūną. Pastarojo elgesį Etikos kometas vasario pradžioje įvertino kaip nesuderinamą su VDA dėstytojo vardu ir pareigomis, žeminantį žmogaus orumą.

„Mes manome, kad iš tikrųjų didelė klaida yra į vieną langelį dėti G. Trimako ir J. Gasiūno nuotraukas. Čia truputį skirtingi atvejai, mes kiekvieną tokį atvejį nagrinėjame atskirai, ir, matyt, principingai tą padarysime pirmadienį“, – sakė M. Šaliamoras.

Etikos komitetas taip pat svarstys bendrą situaciją akademijos Tapybos katedroje.

Pastarosiomis savaitėmis kaltinimų nederamu seksualiniu elgesiu su studentais viešojoje erdvėje buvo išsakyta ir dabar jau buvusio VDA dėstytojo psichologo Arvydo Liepuoniaus, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje dėstančio Lietuvos rusų dramos teatro vadovo režisieriaus Jono Vaitkaus atžvilgiu.