Valstybės kontrolė prašo LRT informacijos
Vals­ty­bės kon­tro­lė kol kas ne­pra­dės Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos (LRT) au­di­to, ta­čiau ža­da kreip­tis į LRT ta­ry­bą pra­šy­da­ma pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie vi­suo­me­ni­nio trans­liuo­to­jo veik­lą, ri­zi­kas, at­lik­tus iš­orės au­di­tus.

Valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys teigia, kad gavus ją bus apsispręsta, ar atlikti auditą, ir jei taip – kokį.

„Programoje konkretaus audito dar nematysite, bet šiuo metu pradėjome savo nepriklausomą rizikos vertinimą ir visos problematikos, susijusios su minima institucija. Artimiausiu metu kreipsimės į LRT tarybą dėl papildomos informacijos“, – žurnalistams antradienį sakė A. Dulkys.

Anot jo, prašoma informacija susijusi su pastarųjų metų išorės vertintojų, subjektų teiktų rekomendacijų veiksmais, vidaus audito rezultatais, pačios LRT tarybos administracinės komisijos veiklos nustatytomis rizikomis. Taip pat LRT tarybos bus prašoma informacijos apie veikiančią vidaus kontrolės sistemą.

„Šių dalykų reikia, kad mes galėtumėme apsispręsti, kuo galėtumėme būti naudingi, nes auditai yra skirtingi – veiklos, finansiniai, kiekvienas jų turi skirtingą gylį“, – teigė A. Dulkys.

Seimas praėjusią savaitę sudarė parlamentinę komisiją LRT veiklai tirti. Seimo nariai teigia, kad komisija padės išsiaiškinti, ar LRT tinkamai leidžiamos biudžeto lėšos. Jie argumentuoja, kad LRT taryba, motyvuodama konfidencialumu, pateikė ne visą Seimo narių prašytą informaciją, o pateikti atsakymai reikalauja išsamios analizės.

Kritikai komisijos sudarymą vadina spaudimu žiniasklaidai ir kerštu žurnalistams, kurie kelia valdantiesiems „valstiečiams“ nepatogių klausimų.