Valdžia bando išsisukti iš rezidentų algų kazuso
Val­dan­tie­ji ieš­ko spren­di­mų dėl re­zi­den­tų at­ly­gi­ni­mų. Svars­to­ma ga­li­my­bė re­zi­den­tų al­gas su­jung­ti su sti­pen­di­jo­mis, kad jau­niems me­di­kams bū­tų už­ti­krin­tos di­des­nės so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos, sa­ko Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

„Vyriausybė rengia ir tikrai pritarsime tokiam dalykui, bet, žinoma, reikės suderinti ir su rezidentais, kad jiems taip pat būtų gerai, aš manau kad jau laikas būtų sujungti, kad jų alga ir stipendija būtų sudėtos į vieną vietą, kad jų socialinės garantijos būtų didesnės, išmokos jaunoms mamoms būtų didesnės“, – trečiadienį interviu Žinių radijui sakė V. Pranckietis.

Kalbėdamas apie situaciją, kai Seimas gruodžio pabaigoje nesutiko pakelti atlyginimų rezidentams šiek tiek daugiau, nei buvo pasiūliusi Vyriausybė, V. Pranckietis tvirtino kad biudžeto lėšos jau suplanuotos, o konservatorių siūlymas dar didinti rezidentų algas būtų pareikalavęs papildomai 4 mln. eurų.

Vyriausybės sprendimu, nuo sausio rezidentų algos didės 10 procentų. Sveikatos apsaugos ministerijos skaičiavimu, jaunesniojo rezidento alga nuo 390,5 euro kils iki 463,75 euro, o vyresniojo rezidento alga – nuo 497 eurų iki 530 eurų. Valstybės biudžete tam papildomai skirta 1,4 mln. eurų.

Rezidentai taip pat gauna stipendijas, kurios siekia apie 364 eurus.