Vaiko teisių reforma: neužtenka nei psichologų, nei teisės specialistų
Va­sa­rą tu­rin­čiai pra­dė­ti veik­ti nau­jai vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mai kol kas tin­ka­mai ne­pa­si­reng­ta, pri­pa­žįs­ta spe­cia­lis­tai. šiuo me­tu Lie­tu­vo­je dir­ba 375 vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tai. Sie­kia­ma, kad jų bū­tų 644.

Anot jų, trūksta ir psichologų, kurių dalyvavimas apklausiant vaiką bus privalomas, ir neišspręstas klausimas dėl vaiko teisių specialistų darbo savaitgaliais, naktimis.

„Neįsivaizduoju, kaip mes užtikrinsime vaiko teisių apsaugos specialistų sureagavimą per valandą nuo iškvietimo. Neturime tokių pajėgų“, – trečiadienį per Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos posėdį sakė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovas Janas Maciejevskis.

Jo teigimu, šiuo metu Lietuvoje dirba 375 vaiko teisių apsaugos specialistai. Siekiama, kad jų būtų 644.

Policijos atstovai savo ruožtu atkreipė dėmesį, kad itin trūksta psichologų, kurie galėtų bet kada atvykti į vaikų apklausas.

„Nuo liepos 1-osios turėsime vaikus apklausti dalyvaujant psichologams. (...) Siūlome, kad būtų specialistų sąrašas, jog esant reikalui pasitelkiame psichologą vaiko apklausai ir jam kompensuojamos patirtos išlaidos“, – sakė posėdyje dalyvavęs generalinis policijos komisaras Linas Pernavas.

„Mums reikalinga paslauga, kuri būtų užtikrinta 24 valandas per parą septynias dienas per savaitę“, – pabrėžė jis.

Generalinio komisaro pavaduotojo Edvardo Šilerio teigimu, per metus gali būti 3000 – 5000 vaikų apklausų, tai yra maždaug 15 per dieną.

Generalinės prokuratūros prokurorė Dainora Miliūtė abejojo, kad iki liepos 1-osios bus parengtas psichologų, galinčių dalyvauti vaikų apklausose, sąrašas.

Pernai rugsėjį Seimas patvirtino vaiko teisių apsaugos sistemos reformą. Pagal ją, vaiko teisių apsaugos skyriai taps pavaldūs nebe savivaldybėms, o įstaigai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Nustatyta bendra schema, kaip turi elgtis institucijos, gavusios pranešimą apie galbūt pažeidžiamas vaiko teises: gavusi pranešimą apie galimą smurto prieš vaiką naudojimą, galbūt kilusį pavojų vaiko saugumui, sveikatai, ar gyvybei, vaiko teisių apsaugos tarnyba šį pranešimą turėtų patikrinti tą pačią dieną. Pranešimai apie kitus vaiko teisių pažeidimus turėtų būti patikrinti per tris dienas.

Priimtas įstatymas su vaikais dirbančius žmones įpareigoja pranešti pastebėtus vaiko teisių pažeidimus, priešingu atveju jiems grės atsakomybė, išskiriami grėsmės vaikui lygiai, tarnybų veiksmai pagal kiekvieną grėsmės lygį. Įstatyme nustatyti atvejo vadybos principai ir tvarka, įtvirtinama mobilių komandų, skirtų darbui su šeima, veikla.

Teritorinis vaiko teisių apsaugos skyrius, nustatęs realų pavojų vaiko saugumui, sveikatai, gyvybei jo gyvenamojoje aplinkoje, turės skubiai laikinai paimti vaiką iš jam nesaugios aplinkos. Vaiko teisių apsaugos specialistai kiekvienu atveju turės įvertinti, ar įmanoma vaiko interesus apsaugoti šeimoje, suteikiant šeimai atitinkamą pagalbą – socialines paslaugas, psichologinę pagalbą.

Įstatymas nustato, kad vaikas nuo šeimos galės būti atskiriamas tik teismo sprendimu. Jei tarnybos konstatuotų, kad vaiko interesų šeimoje neįmanoma užtikrinti net ir teikiant socialinę pagalbą, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo vaiko paėmimo turės kreiptis į teismą dėl leidimo nustatyti vaikui laikinąją globą. Prioritetas bus teikiamas vaiko apgyvendinimui pas giminaičius, tuomet šeimynoje ar pas budinčius globėjus.

Vaiko teisių apsaugos reforma inicijuota po keturmečio mirtimi pasibaigusio smurto protrūkio Kėdainiuose, dėl vaiko nužudymu teisiami jo motina ir patėvis. Iškart po šio tragiško atvejo buvo priimtos pataisos, kurios uždraudė vaikams taikyti fizines bausmes, apibrėžė smurto prieš vaiką formas, viena jų – nepriežiūra.