Užsieniečiai perka apleistus butus atokiuose kaimuose
Bir­žų ir Pa­sva­lio ra­jo­nų at­okes­niuo­se kai­muo­se tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiai pi­giai per­ka ap­leis­tus bu­tus. Kaip pra­ne­ša LRT Pa­no­ra­ma, tu­rė­da­mi ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, jie ga­li ti­kė­tis il­ga­lai­kių vi­zų į Lie­tu­vą ir ne­kliu­do­mi ke­liau­ti po Eu­ro­pos Są­jun­gą.

„Jie taip ir sako – norime pas jus atvykti į šalį pasisvečiuoti, paturistauti, jie tokią priežastį nurodė, o gyventi – vargu bau, ar jie čia gyvens“, – rodydamas apleistą būstą, kurį ant jo įsigijo baltarusis, LRT sakė Biržų rajono Papilio seniūnas Renas Čygas.

Vienas iš užsieniečių įsigytų butų – net neužrakintas, todėl virtęs landyne.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, paprašyti Biržų ir Pasvalio rajonų seniūnų, nuvyko patikrinti užsieniečių būstų. Per patikrinimą nerasta nė vieno šeimininko.

Pasienio atstovė sako, kad turintys šalyje būstą gali mėginti piktnaudžiauti iškvietimais. Tačiau, pasak Užsienio reikalų ministerijos, užsieniečiai, atitinkantys sąžiningumo ir patikimumo kriterijus bei turintys nekilnojamojo turto, gali gauti ilgalaikes daugkartines Šengeno vizas.