URM ieško naujos vietos Adolfo Ramanausko – Vanago paminklui JAV
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pa­tvir­ti­no LŽ gau­tą in­for­ma­ci­ją, kad pa­mink­lo par­ti­za­nų va­dui Adol­fui Ra­ma­naus­kui – Va­na­gui pro­jek­tas JAV yra su­stab­dy­tas dėl iš­sis­ky­ru­sių „is­to­ri­nio lai­ko­tar­pio ver­ti­ni­mų“. Anot URM, Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai JAV ieš­ko ki­tos vie­tos pa­mink­lui pa­sta­ty­ti.

LŽ gavus informaciją, kad projektas sustabdytas, URM į redakcijos paklausimą pateikė savo komentarą, kuriame teigiama, kad šių metų gegužės 5 dieną gimtojo Adolfo Ramanausko – Vanago miesto Niu Briteno (Konektikuto valstija) miesto taryba priėmė neigiamą sprendimą dėl šio projekto.

„Oponuojanti pusė nenorėjo ir nenori jokių argumentų, kontaktų nei su Lietuvos atstovais, nei su vietos lietuvių bendruomene“

„Tarybos sprendimas neturi tiesioginės įtakos paminklo statybai, tačiau išsiskyrė tarybos narių nuomonės dėl to meto istorinio laikotarpio vertinimų, todėl projekto įgyvendinimas sustojo. Oponuojanti pusė nenorėjo ir nenori jokių argumentų, kontaktų nei su Lietuvos atstovais, nei su vietos lietuvių bendruomene“, – teigiama URM atsakyme LŽ.

Pasak URM, šiuo metu Lietuvos diplomatai svarsto alternatyvias paminklo pastatymo vietas ir toliau siekia projekto įgyvendinimo.

Kaip vakar jau rašė LŽ, projektas įstrigo ir gali būti apskritai nebeįgyvendintas. Kaip LŽ sakė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro (LGGRTC) vadovė Teresė Birutė Burauskaitė, LGGRTC žiniomis, projektas yra įšaldytas.“

Paklausta dėl kokių priežasčių sumanymo įgyvendinimas įstrigo, LGGRTC vadovė LŽ sakė: „Pagrindinė veikėja – ponia Vanagaitė.“ Anot Teresės Birutės Burauskaitės, projektą žlugdė ir kitų asmenų veikla, kaip kad pavyzdžiui kontroversiškai vertinamo autoriaus Evaldo Balčiūno rašiniai apie Adolfą Ramanauską-Vanagą.

Pernai pranešta, kad paminklas Adolfui Ramanauskui-Vanagui turėjo būti pastatytas Niu Briteno mieste, Konektikuto valstijoje. Paminklo autorius – skulptorius Jonas Jagėla.

Paminklui buvo pasiūlyta garbinga vieta šalia gausiai lankomo Amerikos meno muziejaus, gyventojų pamėgtame parke, kuriame švenčiamos miesto šventės. Šio parko projekto autorius projektavo ir garsiausią JAV poilsio vietą – centrinį Niujorko parką. Paminklas turėjo stovėti atskirame skverelyje, prie jo, kaip ir prie kitų svarbiausių lankytinų miesto vietų, miesto merija žadėjo pastatyti informacinį stendą ir suoliukus.