URM: gauta duomenų apie dar du lietuvius nukentėjusiose Karibų salose
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tre­čia­die­nį pra­ne­šė ga­vu­si duo­me­nų apie dar du nuo ura­ga­no „Ir­ma“ nu­ken­tė­ju­sio­se Šv. Mar­ty­no ir Šv. Bar­to­lo­mie­jaus sa­lo­se Ka­ri­bų jū­ro­je esan­čius Lie­tu­vos pi­lie­čius.

Antradienį pranešta apie septynis šiose salose esančius lietuvius. Pasak ministerijos, vyksta intensyvus bendravimas su Nyderlandų ir Prancūzijos krizių centrais, siekiant suteikti reikalingą pagalbą visiems devyniems asmenims.

Pirminė informacija konsulinės pagalbos klausimais Užsienio reikalų ministerijoje visą parą teikiama telefonu +370 5 236 2444 arba el. paštu pilieciai@urm.lt . Nukentėjusiose nuo uragano teritorijose esančius Lietuvos piliečius ministerija ragina nedelsiant susisiekti su Lietuvos atstovybėmis, nurodant tikslią savo buvimo vietą ir kontaktus, kuriais su jais galėtų susisiekti vietos administracijos atstovai.

Uraganas „Irma“ praėjusią savaitę nusiaubė Karibų regioną, o savaitgalį stichija pasiekė Floridos salas. Bendras uragano aukų skaičius siekia mažiausiai 40 žmonių.

Užsienio reikalų ministerija žinių apie nukentėjusius Lietuvos piliečius JAV Floridos valstijoje neturi.