TS-LKD priežiūros komitetas kol kas nemato pagrindo bausti Mantą Adomėną
Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos– Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) Prie­žiū­ros ko­mi­te­tas ket­vir­ta­die­nį tik iš­klau­sė Sei­mo na­rio Man­to Ado­mė­no pa­aiš­ki­ni­mus dėl su­si­ti­ki­mų su bu­vu­siu kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu ir jo­kio spren­di­mo ne­priė­mė.

Opozicinės Tėvynės sąjungos– Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Priežiūros komitetas ketvirtadienį tik išklausė Seimo nario Manto Adomėno paaiškinimus dėl susitikimų su buvusiu koncerno „MG Baltic“ viceprezidentu Raimondu Kurlianskiu ir jokio sprendimo nepriėmė.

Pasak Priežiūros komiteto pirmininko Valdo Benkunsko, kol kas nėra pagrindo dėl M. Adomėno imtis kokių nors sankcijų.

„Išklausėme Manto Adomėno kreipimąsi, visų paaiškinimų, Priežiūros komitetas pradėjo klausimo nagrinėjimą, šiandien jokių sprendimų nepriėmė. Iš esmės jokių naujų aplinkybių, kurios yra žiniasklaidos paviešintos, neišgirdome“, – po posėdžio žurnalistams sakė V. Benkunskas.

Anot jo, klausimo svarstymas gali būti atnaujintas vėliau.

„Nagrinėjimas yra pradėtas, klausimas, matyt, yra ilgas ir nuobodus. Turėsime dar ne vieną posėdį, kai šita tema, susijusi su korupcijos byla, dar bus nagrinėjama“, – tvirtino Priežiūros komiteto pirmininkas.

M. Adomėnas pats paprašė, kad galėtų Priežiūros komitetui papasakoti, kokiu tikslu buvo susitikęs su verslininku ir apie ką kalbėjo.

Jis teigė norintis užkirsti kelią interpretacijoms ir manipuliacijoms.

„Man atrodo, kad tokius dalykus reikia svarstyti atvirai, kad neliktų erdvės manipuliacijoms, paskalų skleidimui“, – žurnalistams sakė M. Adomėnas.

Apie M. Adomėno susitikimus su R. Kurlianskiu pranešė dienraštis „Lietuvos rytas“. Jo teigimu, konservatorius su tuometiniu koncerno viceprezidentu susitiko kelis kartus nuo 2014 iki 2016 metų pakalbėti apie politinius procesus. Verslininkas esą pageidavo, kad M. Adomėnas nekliudytų į Vilniaus merus kandidatuoti Mykolui Majauskui.

Anot laikraščio, M. Adomėnas teigė pinigų iš „MG Baltic“ negavęs, bet pripažino daręs žygių finansinei paramai gauti.

Kovo pabaigoje dėl tos pačios priežasties konservatorių Priežiūros komitetas svarstė kitą parlamentarą – Lauryną Kasčiūną. Tuomet nutarta metams stabdyti jo narystę partijoje.

„Priežiūros komitetas konstatavo, kad L. Kasčiūnas susitikdamas su ponu R. Kurlianskiu, vėliau teikdamas prašymus Irenai Degutienei sukūrė situaciją, kuri daro žalą partijai, yra neleistina nei partijos nariui, nei atitinka partijos vertybes. Dėl to už padarytą žalą L. Kasčiūnui pritaikyta partinės atsakomybės sankcija – narystės suspendavimas vieniems metams“, – tuomet sakė komiteto pirmininkas Valdas Benkunskas.

Kaip rašė „Lietuvos rytas“, teisėsaugos pareigūnai įtarė, kad konservatorius L. Kasčiūnas už finansinę paramą su juo susijusiai asociacijai iš tuometinio „MG Baltic“ viceprezidento R. Kurliansko gavo užduotį įtikinti ilgametę Biudžeto ir finansų komiteto narę I. Degutienę balsuoti už liberalo Šarūno Gustainio pataisą dėl vartojimo kreditų.

Šioje politinės korupcijos byloje įtarimai pateikti buvusiam liberalų lyderiui Eligijui Masiuliui, Seimo nariui Gintarui Steponavičiui, eksparlamentarui Šarūnui Gustainiui, buvusiam Seimo nariui, buvusiam „darbiečiui“ Vytautui Gapšiui ir buvusiam „MG Baltic“ viceprezidentui R. Kurlianskiui bei trims juridiniams asmenims – Liberalų sąjūdžiui, Darbo partijai bei koncernui „MG Baltic“.