Trijų Baltijos šalių premjerai neaptarinės Baibos Rubesos likimo
Tri­jų Bal­ti­jos ša­lių prem­je­rai ne­ke­ti­na ap­tar­ti pa­si­ti­kė­ji­mą pra­ra­du­sios eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio pro­jek­tą „Rail Bal­ti­ca“ įgy­ven­di­nan­čios bend­ros tri­jų Bal­ti­jos ša­lių įmo­nės „RB Rail“ va­do­vės Bai­bos Ru­be­sos li­ki­mo. To­kią ini­cia­ty­vą iš­kė­lė Lat­vi­jos prem­je­ras Ma­ris Ku­čins­kis.

Premjero Sauliaus Skvernelio patarėjas užsienio politikos klausimais Deividas Matulionis BNS sakė, kad artimiausiu metu nėra numatytas tam skirtas trijų Baltijos šalių premjerų susitikimas.

„Mūsų premjeras tikrai neketina susitikti. (...) Kovo 8–9 dienomis jie susitiks trise – pirmininkaujame Baltijos ministrų tarybai ir kviesimės juos į Vilnių“, – teigė D. Matulionis.

„Mes neketiname to klausimo kelti, nes manome, kad tai ne politinis klausimas, o įmonių klausimas“, – pridūrė jis.

Estijos premjeras Juris Ratas pirmadienį irgi pranešė, jog iki kovo dėl B. Rubesos neketina kalbėtis su Latvijos ir Lietuvos premjerais.

Praėjusį ketvirtadienį „RB Rail“ akcininkai iš Estijos ir Lietuvos išreiškė nepasitikėjimą B. Rubesa, o Latvija susilaikė. Tačiau stebėtojų taryba, kuri turėtų galutinai nulemti B. Rubesos likimą, šio klausimo nesvarstė.

Latvijos premjeras M. Kučinskis iš karto po to pranešė inicijuojantis trijų premjerų susitikimą, kuriame norįs išklausyti dviejų šalių išreikšto nepasitikėjimo B. Rubesa argumentus.

„RB Rail“ penktadienį išplatino B. Rubesos komentarą, kuriame tiesiogiai nebuvo užsiminta apie jos sprendimą likti įmonės vadove, tačiau jos atstovė patikslino, jog B. Rubesa neketina trauktis.

„RB Rail“ akcininkės yra „Lietuvos geležinkelių“ antrinė bendrovė „Rail Baltica statyba“, Latvijos „Eiropas Dzelzcela Linijas“ ir Estijos „Rail Baltic Estonia“.