Traukiasi Viktoro Pranckiečio viešųjų ryšių patarėja
Ne­iš­dir­bu­si me­tų Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pra­nckie­čio po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­dą pa­lie­ka pa­ta­rė­ja, at­sa­kin­ga už vie­šuo­sius ry­šius, Da­lia Ven­ce­vi­čie­nė.

Trečiadienis – paskutinė jos darbo parlamente diena.

„Rudens pradžioje nusprendžiau keisti veiklos kryptį, man patikėta vystyti tarptautinius projektus, susijusius su medijomis ir žiniasklaida. Taip pat planuoju grįžti prie visuomeninės veiklos ir socialinių projektų, ir vienas iš jų bus susijęs su vėžio prevencija. Visada domėjausi viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo vystymu ir dabar esu pasiruošusi mintis paversti praktika“, – BNS sakė D. Vencevičienė.

Seimo pirmininko V. Pranckiečio atstove spaudai ji tapo po Seimo rinkimų, pernai gruodį.

D. Vencevičienė yra dirbusi televizijos ir radijo laidų vedėja, buvo radijo stoties „Laisvoji banga“ vyriausiąja redaktore, ketverius metus dirbo kultūros ministro Šarūno Biručio patarėja. Ji taip pat užsiima socialiniais projektais: yra įkūrusi onkologiniams ligoniams skirtą interneto svetainę „Įveik ligą“, yra nacionalinio sveikatos egzamino koordinatorė.

„Seimo pirmininkui ir komandai linkiu didžiausios sėkmės bei dėkoju už pasitikėjimą, įgytą naują patirtį ir bendrą, sklandų ir labai įdomų darbą Seime“, – teigė D. Vencevičienė.