Tomo Garasimavičiaus atleidimą gaubia paslaptis
Prem­je­ras ne­atsk­lei­džia dau­giau mo­ty­vų, ko­dėl pra­ėju­sią sa­vai­tę stai­ga at­lei­do sa­vo pa­ta­rė­ją ener­ge­ti­kos ir ap­lin­kos ap­sau­gos klau­si­mais To­mą Ga­ra­si­ma­vi­čių. Anot Sau­liaus Skver­ne­lio, bu­vęs pa­ta­rė­jas pra­ra­do po­li­ti­nį pa­si­ti­kė­ji­mą.

„Prarado pasitikėjimą. Tikrai nepadarė kokių nusikalstamų veikų, jeigu kas nors galvoja ir bando interpretuoti ar sieti su kokios komisijos apklausomis – tikrai nereikia sieti (...) Nėra slepiamos (atleidimo – BNS) priežastys, yra tokia formuluotė, tai yra politinio, asmeninio pasitikėjimo tarnautojas, ir kada jis tą pasitikėjimą praranda, yra priimamas sprendimas ir tikrai nėra čia ta pozicija, dėl kurios mes turėtume kalbėti“, – portalo 15min.lt studijoje ketvirtadienį sakė S. Skvernelis.

Vis dėlto jis užsiminė, jog tikisi kvalifikuoto ir atsakingo darbo iš savo patarėjų.

„Patarimai turi būti labai aiškiai pamatuoti, atsakingi, nes aš tikrai neturiu galimybės įsigilinti pakankamai į technines detales atskirose srityse, kurias kuruoja patarėjai, dėl to turi būti pilnas pasitikėjimas, šimtaprocentinis, jeigu jis susvyruoja, tuomet priimi tokį sprendimą (atleisti – BNS)“, – kalbėjo premjeras.

T. Garasimavičių premjeras atleido praėjusį penktadienį. Jis pats BNS teigė atleidimo priežasčių nežinantis ir su premjeru apie tai nekalbėjęs.

T. Garasimavičius yra dirbęs ir buvusio premjero socialdemokrato Algirdo Butkevičiaus patarėju energetikai.