Toliau tirs, ar Saulius Skvernelis tinkamai nurodė žmonos duomenis
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) iš­plė­tė ty­ri­mą dėl prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mo – bus aiš­ki­na­ma­si, ar prem­je­ras tin­ka­mai nu­ro­dė su­tuok­ti­nės Sil­vi­jos Skver­ne­lės duo­me­nis.

Kaip informavo VTEK, tyrimas išplėstas žurnalistės atsiųstos informacijos pagrindu.

Papildomai bus aiškinamasi, ar politikas savo privačių interesų deklaracijoje tinkamai nurodė juridinius asmenis, kurių veikloje per pastaruosius trejus metus dalyvavo jo sutuoktinė.

Tyrimą dėl premjero elgesio VTEK pradėjo birželį. Aiškinamasi informacija, ar premjeras laiku deklaravo duomenis, kad jo žmona yra banko „Swedbank“ akcininkė.

Žurnalistės pranešime taip pat keltas klausimas, ar S. Skvernelio už 2016 metus teiktoje turto deklaracijoje visos nurodytos sutuoktinės valdomos akcijos priklauso tik „Swedbank“.

Tyrimui atlikti numatyti trys mėnesiai.

Naujienų portalas 15min.lt anksčiau skelbė, kad VTEK nuslėpė tiesą apie nedeklaruotus S. Skvernelio žmonos S. Skvernelės ryšius. Anot publikacijos, komisijos posėdyje konstatuota, kad premjeras privalėjo deklaruoti, jog jo žmona yra banko „Swedbank“ akcininkė, tačiau net nebalsavo dėl tyrimo pradėjimo.

VTEK atsakyme teigė, kad Vyriausybės vadovas privačių interesų deklaracijoje yra nurodęs, kad jo sutuoktinė eina pareigas „Swedbank“, taip pat deklaravo turintis indėlį, paskolą, draudimo sutartį šiame banke ir to pakanka interesų konflikto grėsmei atskleisti.

Anksčiau portalas pranešė, kad VTEK šių aplinkybių nusprendė netirti jau Seimui balsuojant dėl VTEK pirmininko Edmundo Sakalausko skyrimo.

Premjeras aiškino, kad žmonai „Swedbank“ akcijų už beveik 7 tūkst. eurų buvo suteikta kaip užmokesčio dalis.