Tokio imigrantų srauto Lietuva dar nematė nuo 2004-ųjų metų
Ge­gu­žę į Lie­tu­vą at­vy­ko dau­giau žmo­nių nei iš­vy­ko – tai pir­mas toks mė­ne­sis nuo Lie­tu­vos na­rys­tės Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) pra­džios 2004 me­tais, ro­do Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­nys.

Iš Lietuvos šiemet gegužę išvyko 3084, o imigravo 3627 asmenys.

„Gegužės mėnesį pirmą kartą nuo 2004 metų mes turime teigiamą balansą: tai yra daugiau yra atvykusių į Lietuvą negu išvykusių. Ar tai bus tvari tendencija, sunku pasakyti, bet bent jau kažkiek optimizmo atsiranda“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis.

Lyginant su praėjusių metų geguže, imigrantų skaičius paaugo daugiau nei dukart, o emigrantų skaičius sumažėjo tik šiek tiek.

Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, iš viso per penkis šių metų mėnesius iš Lietuvos emigravo 17 tūkst. 398 nuolatiniai gyventojai, imigravo 15 tūkst. 683 žmonės.

Du trečdalius (65,9 proc.) šiemet per penkis mėnesius imigravusių į Lietuvą asmenų sudarė grįžę Lietuvos piliečiai.