Teismas palaimino prekybą alkoholiu prie mokyklos
Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (LVAT) pa­nai­ki­no Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pri­im­tą drau­di­mą prie mo­kyk­los ir vai­kų na­mų esan­čiai par­duo­tu­vei vers­tis pre­ky­ba al­ko­ho­liu.

Biržų rajono valdžia, nedavusi leidimo prieš dvejus metus Medeikių gyvenvietėje šalia mokyklos ir vaikų namų įsikūrusiai parduotuvei verstis mažmenine prekyba alkoholiu, sulaukė teismo kirčio. Verslininkė, kuriai buvo sutrukdyta prekiauti svaigalais, svarsto galimybę iš savivaldybės prisiteisti patirtą žalą. Tuo metu Biržų rajono vicemerė pripažįsta savo ir kitų politikų klaidą, padarytą ginant nepilnamečių interesus.

Irutė Varzienė: „Žinoma, būtų geriau, jei prie mokyklų esančios parduotuvės svaigalais neprekiautų.“/Biržų rajono merijos nuotrauka

Prekybininkų kovos auka

Teismo procesą prieš Biržų rajono tarybą laimėjusi verslininkė Vida Varnaitė, vadovaujanti 34 Biržų, Pasvalio ir Radviliškio rajonuose veikiančioms parduotuvėms, „Lietuvos žinioms“ teigė mananti, jog buvo tapusi prekybininkų konkurencinės kovos auka. Moteris apgailestavo, kad į šią kovą, nukreiptą prieš ją, įsitraukė Biržų rajono politikai, neleidę Medeikiuose įkurtoje parduotuvėje prekiauti alkoholiniais gėrimais. Kaip pasakojo V. Varnaitė, leidimas buvo neišduotas todėl, kad parduotuvė yra šalia mokyklos ir vaikų namų. „Tačiau Medeikiuose veikia dar viena alkoholiu prekiaujanti parduotuvė, įsikūrusi ne ką toliau nuo šių įstaigų“, – pažymėjo ji.

Iš pradžių verslininkė kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą. Kai šis V. Varnaitės pretenzijas atmetė, ji pateikė skundą LVAT. Šio teismo teisėjų kolegija nutarė, kad Biržų rajono taryba, neleidusi 2016-aisiais Medeikiuose atidarytai parduotuvei prekiauti alkoholiniais gėrimais, įstūmė verslininkę į nelygiateisę padėtį ir neužtikrino laisvės sąžiningai konkuruoti. Dėl šių priežasčių LVAT neskundžiama nutartimi panaikino minėtą tarybos sprendimą ir nurodė iš naujo peržiūrėti V. Varnaitės prašymą pardavinėti svaigalus.

Vykdė mokyklos pageidavimą

Biržų rajono vicemerė Irutė Varzienė sutiko, kad griūvančius Medeikių kultūros namus suremontavusi ir juose parduotuvę įkūrusi verslininkė šiai gyvenvietei suteikė paslaugą, sutvarkė aplinką. Tačiau netoliese esančios mokyklos bendruomenė kreipėsi į Biržų rajono tarybą ir paprašė neleisti parduotuvėje prekiauti svaigalais. „Paprastai parduotuvėms leidimus parduoti alkoholinius gėrimus išduoda arba neišduota savivaldybės suburta Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisija, sudaryta iš politikų, merijos, verslo, švietimo, medicinos įstaigų atstovų. Medeikių parduotuvės klausimą tarybai teko nagrinėti būtent dėl mokymo įstaigos kreipimosi“, – aiškino vicemerė.

Ji pabrėžė, kad prieš porą metų rajono tarybai nagrinėjant šį klausimą buvo atkreiptas dėmesys į tai, jog sprendimas neišduoti leidimo gali būti diskriminuojantis. „Esmė ta, kad mūsų rajono savivaldybė nėra įtvirtinusi tvarkos, kokiu atstumu nuo vaikų darželių, vaikų namų, bažnyčių gali būti steigiamos alkoholiniais gėrimais prekiaujančios parduotuvės“, – dėstė I. Varzienė. Pasak vicemerės, situacija rajone tokia, kad daugelio kaimų ar miestelių parduotuvės yra įsikūrusios kone prie pat ugdymo ir religinės paskirties įstaigų, tad nustačius minėtą tvarką kone visoms tektų nutraukti prekybą alkoholiu, o tai reikštų, jog dauguma jų turėtų būti uždarytos.

Išreiškė moralinę poziciją

„Neleisdami Medeikių parduotuvei prekiauti alkoholiu, mes, tarybos nariai, išreiškėme moralinę poziciją, bet, kaip paaiškėjo, pasielgėme neteisiškai“, – pripažino I. Varzienė. Ji pridūrė, kad gavus teismo nutartį leidimas verslininkės V. Varnaitės įkurtai bendrovei Medeikiuose prekiauti alkoholiniais gėrimais jau išduotas.

„Žinoma, būtų geriau, jei prie mokyklų esančios parduotuvės svaigalais neprekiautų“, – savo ir nemažos dalies kitų Biržų rajono savivaldybės tarybos narių nuomonę pateikė vicemerė.