Teismas: Daivis Zabulionis iš Kelių direkcijos atleistas neteisėtai
Bu­vęs Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Dai­vis Za­bu­lio­nis iš par­ei­gų bu­vo at­leis­tas ne­tei­sė­tai ir tu­rės bū­ti grą­žin­tas at­gal į dar­bą, nu­ta­rė teis­mas. Be to, Ke­lių di­rek­ci­ja D. Za­bu­lio­niui tu­rės su­mo­kė­ti be­veik 30 tūkst. eu­rų kom­pen­sa­ci­ją.

„Apeliacinis skundas patenkintas, panaikintas Kelių direkcijos direktoriaus įsakymas dėl atleidimo iš darbo, nurodyta grąžinti pareiškėją (D. Zabulionį – BNS) į pareigas ir priteisti vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo“, – BNS sakė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) atstovė spaudai Neringa Lukoševičienė.

Teismas priteisė D. Zabulioniui sumokėti 29,5 tūkst. eurų vidutinio darbo užmokesčio nuo jo atleidimo iki teismo sprendimo, taip pat po 127,65 euro už kiekvieną priverstinės pravaikštos darbo dieną iki teismo sprendimo įvykdymo datos – kol jis nebus grąžintas į buvusias pareigas.

„Daug vilčių dėjome į tai, kad bylą nagrinėjo ne vienas teisėjas, o išplėstinė teisėjų kolegija. Tikėjomės, kad kolegija įsigilins į tai, kad byla buvo šališka, kad tarnybinio išvados, kurios ir tapo dingstimi atleisti D. Zabulionį iš tarnybos, nebuvo paremtos faktais“, – BNS sakė D. Zabulionio advokatas, advokatų kontoros „ConsulTax“ vadovaujantis partneris Albertas Kručkauskas.

„Šis teismo kolegijos sprendimas užkirto kelią precedentui ir, teisės požiūriu, neleistinai paskatai ateityje neatlikus tyrimo, neturint faktų, susidoroti su kiekvienu neįtikusiu tarnautoju“, – pridūrė advokatas.

Teismui galutinai nusprendus, kad buvęs Kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojas Daivis Zabulionis iš pareigų atleistas neteisėtai, susisiekimo ministras teigia, kad abejotinos reputacijos tarnautojai negali dirbti direkcijoje.

„Po teismo sprendimo susidarė dviprasmiška situacija, kai į direkciją, kuri kasmet paskirsto daugiau nei pusę milijardo eurų projektams, į aukštas pareigas grąžinamas asmuo, kurio reputacija kelia abejonių. Asmuo įtariamas galimai derinęs konkursų sąlygas su rangovais ir už tai gavęs atlygį iš jų. Tad nemanau, kad kelių tiesimo srityje gali dirbti tarnautojai, kurių reputaciją teršia tokios dėmės“, – išplatintame komentare teigia Rokas Masiulis.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) trečiadienį patenkino D. Zabulionio skundą ir nurodė jį gražinti į buvusias pareigas, taip pat išmokėti jam beveik 30 tūkst. eurų kompensaciją.

D. Zabulionis iš Kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojo pareigų atleistas pernai kovo pradžioje. Šias pareigas jis ėjo nuo 2016 metų kovo.

Teisėsauga įtaria, kad iki tol Lietuvos standartizacijos departamentui vadovavęs D. Zabulionis į aukštas pareigas Kelių direkcijoje buvo paskirtas koncerno „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio ir tuometinio bendrovės „Kauno tiltai“ valdybos pirmininko Nerijaus Eidukevičiaus dėka.