Teismas buvusią NŽT vadovę Daivą Gineikaitę nubaudė 20,7 tūkst. eurų bauda
Kau­no apy­lin­kės teis­mas tre­čia­die­nį bu­vu­sią Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos va­do­vę Dai­vą Gi­nei­kai­tę pri­pa­ži­no kal­ta dėl pikt­nau­džia­vi­mo sie­kiant nu­slėp­ti gir­tu­mą ir sky­rė jai 20,7 tūkst. eu­rų bau­dą.

„Teismas išnagrinėjęs bylą nusprendžia D. Gineikaitę pripažinti kalta (...) ir paskirti 20,7 tūkst. eurų baudą“, – paskelbė teisėja Jurga Vasiliauskienė.

Jai taip pat dvejus metus uždraustai būti paskirta ar išrinkta į vadovaujančias pareigas.

Buvęs Kauno klinikinės ligoninės direktorius Gediminas Abeciūnas nubaustas 13,1 tūkst. eurų bauda, jo pavaduotojas Kastytis Grigonis – 11,2 tūkst. eurų bauda. Jiems taip pat uždrausta vadovauti sveikatos priežiūros įstaigoms dvejus metus. Gydytojas Artūras Šulnius nubaustas 6,4 tūkst. eurų, o slaugytoja Salomėja Skersienė – 3,7 tūkst. eurų bauda.

D. Gineikaitė buvo teisiama už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, kai 2015 metų pabaigoje neblaivi vairuodama automobilį susidūrė su kitu automobiliu. Bylos duomenimis, ji savo tuometiniam patarėjui Gintarui Jonui Furmanavičiui nurodė padėti nuslėpti jos girtumą ir taip išvengti už tai gresiančios atsakomybės.

Byloje buvo teigiama, kad D. Gineikaitė sukurstė G. Abeciūną ir jo pavaduotoją K. Grigonį piktnaudžiauti – suklastoti jos kraujo mėginį, kad nebūtų nustatytas neblaivumas.

D. Gineikaitę priėmė Priėmimo skubios pagalbos ir traumų skyriaus laikinasis vedėjas A. Šulnius, tą savaitgalį budėjęs kaip gydytojas, kuris nurodė slaugytojai S. Skersienei paimti antrą D. Gineikaitės kraujo mėginį kitą dieną, o ši juos sukeitė.

Prokuroras visus kaltinamuosius siūlė bausti baudomis: D. Gineikaitei skirti 22,5 tūkst. eurų siekiančią baudą ir uždrausti trejus metus dirbti valstybės tarnyboje, G. Abeciūnui – 15 tūkst. eurų baudą, jo pavaduotojui K. Grigoniui – 13,3 tūkst. eurų baudą. Jiems taip pat prašoma dvejiems metams uždrausti eiti vadovaujančias pareigas medicinos įstaigose. Ligoninės gydytojui A. Šulniui siūlyta skirti 7,5 tūkst. eurų baudą, slaugytojai S. Skersienei – 4,1 tūkst. eurų baudą.

Tuometinė NŽT direktorė 2015 metų gruodį būdama neblaivi padarė avariją – alkotesteriu jai buvo nustatytas vidutinis 1,69 promilės girtumas. Teismas ją pripažino kalta, skyrė baudą ir atėmė teisę vairuoti.