Teismas atmetė Kristinos Brazauskienės ieškinį dėl 113 tūkst. eurų už nesumokėtą rentą
Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas at­me­tė pre­zi­den­to Al­gir­do My­ko­lo Bra­zaus­ko naš­lės Kris­ti­nos Bra­zaus­kie­nės pra­šy­mą pri­tes­ti jai 113 tūkst. eu­rų kom­pen­sa­ci­ją už ne­gau­tą naš­lės ren­tą, penk­ta­die­nį pa­skel­bė LNK Ži­nios.

Prašymas atmestas dėl suėjusio senaties termino, pranešė teisėja Jolita Rasiukevičienė.

„Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, konstatavo, jog pareiškėja yra praleidusi ieškinio senaties terminą dėl žalos atlyginimo, kadangi nustatė, jog žada, dėl kurios ji kreipėsi į teismą, buvo patirta daugiau nei prieš trejus metus“, – sakė J. Rasiukevičienė.

K. Brazauskienė teikė ieškinį praėjus ketveriems metams nuo Konstitucinio Teismo (KT) išaiškinimo, kad prezidento našlės rentą įtvirtinanti įstatymo nuostata prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui.

Prezidento našlių rentos klausimas KT buvo sprendžiamas, kai mirus prezidentui A. M. Brazauskui jo našlė 2010 metais pateikė prašymą skirti prezidento našlės rentą. K.Brazauskienė tuomet nurodė neturinti draudžiamųjų pajamų, tačiau ji neslėpė valdanti didelės vertės turtą.

Iš Vilniaus apygardos administracinio teismo reikalauta suma apėmė laikotarpį nuo A. Brazausko mirties 2010 metais iki Konstitucinio Teismo išaiškinimo 2014 metais.